Digibron.nl

Werkloosheid academici gestabiliseerd

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 12 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)


Volgens minister Boersma (Sociale Zaken) heeft de ontwikkeling van de werkloosheid onder de academici zich sinds het najaar van 1973 gestabiliseerd. Volgens de laatste gegevens waren er in juni van dit jaar 2535 werkloze academici, waarvan 2141 mannen en 394 vrouwen.
In de aan de kamer toegezegde nota over de werkloosheid zal aandacht worden geschonken aan dit vraagstuk, aldus de minister in antwoord op vragen van CH-fractievoorzitter Kruisinga.