Digibron.nl

Castro accepteert kritiek op het Roemenië-beleid

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 19 januari 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerkelijk Leven)

GENÈVE - Secretaris-generaal dr. Emilio Gastro erkent dat de Wereldraad van Kerken de schendingen van de mensenrechten in Roemenië onder Ceausescu niet krachtig genoeg heeft bekritiseerd. Hij zegt dit in een vraaggesprek met Monique McLelIan van de informatiedienst van de Wereldraad.

„De kritiek (op de acties van de Wereldraad, die in 1988 (Hannover) en 1989 (Moskou) de situatie in Roemenië besprak) is correct. Ik denk dat we niet duidelijk genoeg hebben gesproken, dat is duidelijk. Ik accepteer de kritiek op onze houding", aldus Castro, die eraan toevoegt: „Dat was de prijs die we meenden te moeten betalen om de situatie van de mensenrechten in Roemenië te kunnen bevorderen". De Wereldraad heeft volgens Castro geprobeerd de Roemeense lidkerken in staat te stellen om met de bevolking van binnenuit de situatie te veranderen. „Onze Roemeense vrienden zeiden: Wij zullen doen wat we moeten doen, maar geef ons de tijd, geef ons de tijd".


Er is volgens Castro voor de Wereldraad geen reden om over Roemenië berouw te tonen, zoals de Roemeense kerken hebben gedaan. „Wij hebben het regime van Ceausescu nooit geprezen, wij hebben nooit gezegd dat hij een instrument van Gods bedoeling in de geschiedenis was. Integendeel, wij hebben zijn regime bekritiseerd".


Protest


Gedurende vele jaren heeft de Wereldraad geprobeerd elke gelegenheid te benutten om de Roemeense kerken te doen beseffen in welk een moeilijke situatie zij verkeerden. „Afgelopen december heb ikzelf bij de toenmalige Roemeense regering en bij de kerken voor ds. Tokes gepleit. Ik heb ertegen geprotesteerd dat hij in zijn eigen gemeente het ambt niet meer mocht uitoefenen en dat hij gedwongen werd te verhuizen".


„Om de mensen ter plaatse niet in gevaar te brengen, houden we soms in het openbaar onze mond maar bedrijven we ondertussen wel zogenaamde stille diplomatie", aldus Castro.