Digibron.nl

Ik ben een man van het compromis''

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 6 maart 1991
Auteur: D. van Ballegooijen
Pagina: 19 (In de Regio)

DRIEBERGEN - Driebergen krijgt weer een burgemeester. Op 20 maart wordt drs. R. A. Ridder van Rappard geïnstalleerd als nieuwe eerste burger van Driebergen/Rijsenburg. Wie is Ridder van Rappard? Deze vraag stelden we hem in zijn riante woning even buiten de bebouwde kom van Zelhem, grenzend aan camping De Betteld.

„Driebergen/Rijsenburg wordt mijn derde gemeente", vertelt de 54jarige CDA-burgervader. „In 1970 ben ik burgemeester geworden van De Wijk, een plaats ten oosten van Meppel en sedert 1981 ben ik het hier in Zelhem. Naast Zelhem bestaat deze gemeente uit de kernen Halle en Velswijk. Het totale gebied beslaat 8600 hectare. Overheersend is hier duidelijk de agrarische sector. Ik weet dat dit in Driebergen niet het geval is, maar Driebergen zie ik dan ook als een nieuwe uitdaging.

Een burgemeester moet niet te lang op een bepaalde plaats blijven zitten. Dat komt de gemeenschap veelal niet ten goede, omdat de uitdaging minder wordt. Daarom heb ik na tien jaar Zelhem gekozen voor een andere plaats".

Waarom Van Rappard voor Driebergen koos, heeft met het verleden te maken. „Ik heb in 1979 ook al naar Driebergen gesolliciteerd, maar toen werd collega Jongeneel benoemd. Ik heb ahijd nogal veel belangstelling voor het Sticht gehad. Dit gebied was mij ook niet onbekend. Ik heb vroeger in Utrecht rechten gestudeerd en daarna gewerkt bij de "natte" waterstaat van de provincie Utrecht.

Burgemeestersbloed

Toen ik ging studeren, had ik er geen enkele behoefte aan om burgemeester te worden. Ik had thuis daarmee al genoeg negatieve ervaringen opgedaan. Mijn vader is tot 1970 bur

Driebergens nieuwe burgervader, drs. R. A. Ridder van Rappard. (FotQ RD) gemeester geweest. Eerst in Zoelen, waar ik geboren ben, en daarna volgde een roerige periode in Gorinchem. Maar tijdens mijn studie veranderde ik van inzicht. Blijkbaar hebben wij burgemeestersbloed in de aderen, want het ambt trok mij wel. In 1970 werd die wens vervuld met de benoeming in De Wijk.

Daarvoor was ik geruime tijd werkzaam geweest bij de gemeente Zwolle. Na mijn werkzaamheden bij de provincie Utrecht ging ik daar werken bij de afdeling stadsontwikkeling. Daarna werd ik achereenvolgens secretaris van de burgemeesters Roeien en Drijper, die beiden later als burgemeester naar Arnhem vertrokken. Na voldoende provinciale en gemeentelijke ervaring opgedaan te hebben, werd ik zelf burgemeester". Wat wordt uw beleid in Driebergen?

„Daar kan en mag ik mij niet over uitspreken. In Driebergen ligt een verleden waar ik rekening mee moet houden. Ik zal mij zo gaan profileren dat lijnen die. vanuit het verleden zijn getrokken, door mij moeiteloos worden uitgevoerd". Volgens uw voorganger treedt er een verschraling op van het burgemeestersambt, omdat de beleidsvrijheid afneemt. Vindt u dat ook?

„De beleidsvrijheid neemt inderdaad af. Ik vind het echter geen verschraling. De verantwoordelijkheid behoort te liggen bij het gemeentebestuur. Dan komt het ook op het niveau van de raadsleden aan, want die zullen zich beleidsmatig meer moeten profileren. Als dit alleen maar van een burgemeester afhangt, heb je kans dat zich zaken gaan ontwikkelen die een hobby zijn van de burgemeester. Dat is niet goed, want de gemeenteraad moet richting geven aan het beleid. Ik ben dan ook de man van de gemeenteraad. Ik vind dat het niveau van de raad bepalend is voor het niveau van het beleid. Ik zal wel proberen richting aan te geven, maar als de richting nog niet voldoende steun heeft, moet je dit als een gegeven beschouwen.

Dit geldt ook voor het samenwerkingsverband Zuidoost-Utrecht. Ik vind dat een samenwerkingsverband gebruikt moet worden om over de grenzen van je eigen gemeente heen te kunnen kijken. Daarom is het belangrijk dat die problemen of zaken waar het verband zich verantwoordelijk voor voelt ook binnen de gemeente gedragen worden". Hoe profileert u zich in de politiek?

„Ik ben een man van het compromis. Ik ben geen politicus. Ik heb wel erg veel begrip voor politieke situaties. Ik kan in tijden van problemen mensen tot elkaar brengen. Dat wil niet zeggen dat ik wil dat raadsleden water in de wijn gaan doen met betrekking tot hun standpunten. Ik vind dat je met elkaar afspraken moet kunnen maken vanuit verschillende invalshoeken om een bepaald beleid te ontwikkelen.

Vanuit deze optiek moeten links en rechts zich kunnen terugvinden in mijn handelen. Ik kies dan ook nooit voor een bepaald standpunt. Ik zal altijd boven de partijen of standpunten staan. Mijn vader was altijd duidelijk in zijn opvattingen. Dit werd hem niet altijd in dank afgenomen. Ik heb van zijn ambtsperiode geleerd, ook wat ik niet moet doen.

Ik probeer altijd problemen uit elkaar te rafelen om ze bespreekbaar te maken. En dat zodanig, dat niemand daardoor wordt beschadigd. U moet mij dan ook eerder zien als een bruggebouwer dan als bij voorbeeld een bouwburgemeester".

Van Rappard moet veel loslaten in Zelhem. Ook zijn landelijk gelegen verbouwde boerderij. In Driebergen zal hij voor een nieuwe woning uitkijken naar het landelijke gedeelte, waar hij zijn veestapel kan blijven onderhouden. Naast het spanrijden heeft Van Rappard het jagen als hobby, wat hem door velen niet in dank wordt afgenomen. Wanneer hij met zijn vrouw en drie kinderen verhuist naar Driebergen is nog niet bekend. Over twee weken vindt eerst de installatie plaats, waarbij ook zijn 84jarige vader aanwezig hoopt te zijn.