Digibron.nl

GMD moet onder druk gezet worden

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 14 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

DEN HAAG (ANP) - Er is wel degelijk een werkbaar alternatief voor de beperking van de duur van de wao-uitkering.

Prof. dr. D. Wolfson, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), oppert vandaag op de opiniepagina van De Volkskrant dat de instanties die de wao uitvoeren, „na jaren van lakse uitvoering" onder druk moeten worden gezet om werk te maken van gedeeltelijk arbeidsongeschikten die in passend werk alsnog aan de slag kunnen.

De Gemeenschappelijke Medische Dienst, die tot dusver met uitsluiting van het arbeidsbureau gedeeltelijk afgekeurden bemiddelt naar (aangepast) betaald werk, tot dusver meestal bij de oude werkgever, moet concurrentie krijgen van een geprivatiseerde bemiddelaar.

Dat zou vooralsnog moeten gebeuren in de vorm van proefprojecten. Wolfson erkent dat de vakbeweging daartegen zal protesteren. Tegenover dat verlies van zeggenschap voor de vakbeweging, die thans optreedt als medebestuurder van de uitvoeringsorganisaties, staat dat de werkgevers ook een concessie moeten doen. Wolfson stelt voor dat de werkgevers worden gehouden aan hun aanvankelijk in de SER ingenomen standpunt dat zij meewerken aan herplaatsing van wao'ers en aanpassing van het werk voor personeel dat gedeeltelijk wordt afgekeurd.

Als dat niet genoeg oplevert, moet niet de duur maar de hoogte van de uitkering, in navolging van het kroonleden-standpunt in de SER, worden aangetast. Jongeren die in de wao belanden, kunnen op een uitkering van 60 (is 70) procent worden gezet. Verder vindt Wolfson het geen slecht idee van Kok dat de boete die werkgevers gaan betalen voor een werknemer die in de wao belandt, wordt verhoogd.