Digibron.nl

Meerderheid voor bijdrage aan NAVO

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 8 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

Zesenveentig procent van het Nederlanidse voik vindt dat Nederland binnen de NAVO en in overeenstemmin'g met de NAVO-bondgenoten behoorlijk moet bijdra'gen aan een militair tegenwicht tegenover Rusland en de andere Oos'teuropese landen. Zevenendertig procent ds van oordeel dat Nederland net zo veel of weinig moet bijidragen als zij zelf goed acht. Dit bldj'kt uit een enquĂȘte van het NIPO.

De meeste voorstanders van een behoorlijke bijdrage werden door het NIPO in de WD gevonden, 73 procent. In de PPR was 25 procent voor een behoorlijke bij'drage, 'bij de PvdA was 'd'it 38 procent, KVP 53 procent, ARP 64 procent en de CHU 53 procent.