Digibron.nl

Gelderland haalt de broekriem aan

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 28 augustus 1991
Auteur: onze regioredactie
Pagina: 4 (Regionaal)

ARNHEM - Gedeputeerde Staten van Gelderland houden vast aan de ingrijpende bezuinigingsoperatie die over twee jaar een einde moet maken aan het begrotingstekort waarmee de provincie jaar op jaar te kampen heeft. Dit verklaarde gedeputeerde T. R. Doesburg gistermiddag bij de presentatie van de Gelderse begroting voor 1992.

Volgend jaar komt Gelderland nog 8,8 miljoen te kort en in 1993 nog 3,8 miljoen. Door forse bezuinigingen (17,3 miljoen) kan het tekort volgend jaar reeds teruggebracht worden tot 6,5 miljoen. Vanaf 1994 moet er weer een positief saldo op de begroting zijn, waarbij jaarlijks een miljoen overgehouden wordt voor nieuw beleid.

Doesburg memoreerde dat Gelderland rond 1980 elk jaar ruim 30 miljoen overhield. Dat overschot is omgeslagen in een jaarlijks tekort van bijna negen miljoen gulden. GS willen de bezuinigingen in één keer uitvoeren om allerlei instellingen over een paar jaar niet opnieuw met tegenvallers te hoeven confronteren. De Gelderse bestuurders bepleiten een grotere financiële zelfstandigheid voor de provincies, zodat die een evenwichtiger toekomstvisie kunnen ontwikkelen.

Het college presenteert in de begroting een serie voorstellen voor volgend jaar. Zo willen GS een startsubsidie van ruim 71.000 gulden beschikbaar stellen voor een streekarchivariaat van de gemeenten Resteren, Lienden, Echteld en Maurik, Begin volgend jaar wordt een besluit genomen over provinciale deelname aan een nieuw museum, waarin ook de gemeente Nijmegen en het Museum de Commanderie van Sint Jan participeren.