Digibron.nl

Verschoning

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 2 mei 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerkelijk Leven)

ā€˛Gedenkt aan de vrouw van Lot".Lukas 17:32

Menigten zijn terwijl ze achterom zagen plotseling door de storm van toorn overvallen en gegrepen. De toorn van God heeft niet gesluimerd, terwijl zij sluimerden. Die toorn heeft niet gewacht totdat zij zich bekeerden; zich omkeerden en gingen vluchten; maar ze heeft hen dadelijk gegrepen en alle hoop was voor hen vergaan..

Toen Lots vrouw achterom zag, werd ook zij onmiddellijk te niet gedaan. God had tevoren geduld met haar geoefend. Toen zij in het begin met haar man en kinderen draalde, drongen de engelen ook bij haar aan om zich te haasten. En dat niet alleen; maar toen zij nog aarzelden, grepen de engelen Lots hand en de hand van zijn vrouw en de hand van zijn dochters en zij brachten hen uit en stelden ze buiten de stad en dat om de verschoning des Meeren over hen.

Maar toen zij, niettegenstaande de waarschuwingen en Gods verdraagzaamheid over haar, achterom zag, oefende hij geen geduld meer jegens haar; maar Hij handelde met haar in toorn en doodde haar onmiddellijk.

Welnu, God is eveneens verdraagzaam jegens u. Ge hebt tot heden toe gedraald; ge zijt door de engel voor uw gevaar gewaarschuwd en aangespoord om met haast te vluchten en ge aarzelt nog steeds. Ten slotte heeft God als het ware Zijn hand op u gelegd door de overtuigingen van Zijn Geest om u uit Sodom te trekken. Gedenkt daarom aan de vrouw van Lot!

Jonathan Edwards (Uit: De dwaasheid van achterom te zien)