Digibron.nl

Husak terug in Praag

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 12 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

MOSKOU —De Tsjechoslowaakse partijleider Gustav Husak is volgens de Prawda van begin augustus in Moskou gevoerde besprekingen en rust aan de Zwarte Zee in Praiag teTUggekeerd.

Husak heeft gesproken met de Sovjetrussische partijleider Brezjnjew, die op de Krom ook van gedachten heeft gewisseld met de eveneens reeds uit de Sovjet-Unie vertrokken Hongaarse partijleider Janos Kadar. Het is niet bekend of de Poolse partijsecretaris Edward Gierek, ^ie ook voor vakantie naar de Sovjet-Unie v/as gegaan, intussen in Warschau is teruggekeerd.