Digibron.nl

Solidariteit meer dan ooit nodig

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 16 februari 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

AMSTERDAM — In haar openingsrede van de 473ste jaarvergadering van de Nederlandse Zionistenbond, zaterdagavond in het RAI-Congrescentrum te Amsterdam, heeft voorzitter mevrouw S. E. van Emden een beroep op alle Joden in Nederland gedaan om zich dit jaar extra solidair te tonen met Israël.

,,We hebben in het afgelopen jaar gelukkig geen oorlog meegemaakt", zo zei ze, „maar de Palestijnen en hun bondgenoten belegeren onophoudelijk Israël in de internationale lichamen, met name in de Verenigde Naties. Zij belagen ons niet alleen, zij staan ons ronduit gezegd naar het leven. Het is dan ook niet ten onrechte, dat het jaar 1976 door de Zionistische wereldorganisatie is uitgeroepen tot solidariteitsjaar".

IVlevrouw Van Emden herinnerde de afgevaardigden aan de verschillende tegen Israël gerichte resoluties, die o.a. werden aangenomen door de Unesco, zijdelings de vrouwenconferentie in Mexico en tenslotte in de Verenigde Naties. Die resolutie noemde Zionisme gelijk aan racisme. „Zij werd aangenomen door de bekende blokvorming van de Arabische landen", aldus de voorzitter, ,,een groot deel van de landen van de derde.wereld en het Sovjet-blok. Het overgrote deel van deze voorstemmers kent zelf geen parlementaire democratie. Daarom zeg ik: als er een moment is in de geschiedenis van het Joodse volk, waarin ,dat volk zowel in de Golah, als in Israël, solidair moet zijn, dan is het nu".

In haar rede zei mevr. Van Emden het te betreuren, dat het ledental van de bond voortdurend is teruggelopen. In 1949 werd het record van 3232 leden bereikt. Dat was het jaar waarin Israël als staat geboren werd. In de jaren daarna liep het ledental voortdurend terug tot 1900 in 1965 en tot slechts 1600 in het afgelopen jaar. Een klein lichtpunt noemde zij de aanmelding van circa 40 nieuwe leden in de laatste maanden.