Digibron.nl

Jongen onttrokken aan ouderlijke macht

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 17 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Onbekend)

Opnieuw zijn deze week twee medewerkers van het Jongeren adviescentrum (JAC) in Utrecht geverbaliseerd wegens overtreding van artikel 260 van het Wetboek van Strafrecht. Volgens dit artikel is de onttrekking van minderjarigen aan de ouderlijke macht strafbaar. In het begin van dit jaar is eveneens een medewerker van het JAC in Utrecht voor een dergelijk misdrijf geverbaliseerd. In september dient deze zaak in hoger beroep. Onder meer in Leeuwarden en Vlaardingcn hebben zich recent gelijke gevallen voorgedaan. In de Tweede Kamer ïijn er inmiddels vragen over gesteld. Ditmaal zijn de medewerkers van het JAC geverbaliseerd, omdat zij een l6-jarlge jongen, die na moeilijkheden van huis was weggelopen, aan onderdak hebben geholpen. Volgens een woordvoerder van het JAC is daarna met toestemming van de jongen contact opgenomen met de ouders om hen gerust te stellen. Dit leidde echter niet tot het gewenste resultaat. De ouders waren inmiddels naar de plaatselijke politie gestapt met het verzoek hun kind op te sporen en weer naar huis te brengen. Ook de Utrechtse kinderpolitie werd irj de zaak betrokken. Volgens de • woordvoerder van het JAC is hier" door de eigenlijke hulpverlening ernstig belemmerd.