Digibron.nl

Europarlement erkent rust op zondag niet

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 februari 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 7 (Buitenland)

STRAATSBURG - Het Europees Parlement (EP) heeft gisteren niet ingestemd met een door de EVP-leden Pronk en Oomen-Ruijten voorgestelde verfijning van de minimumeisen met betreicking tot de zondag als rustdag.

Het Europarlement komt niet verder dan de erkenning dat elke werknemer in beginsel het recht heeft „in het weekeinde en op nationale feestdagen" vrij te zijn, een aantal uitzonderingen daargelaten.

De' formulering van het aanvaarde amendement lijkt slordig gekozen. In het Europese spraakgebruik omvat het weekeinde ook de zondag. Maar het is niet uitgesloten dat de tekst van dit wijzigingsvoorstel vroeg of laat letterlijk wordt opgevat. Daarmee zou aan de hand van de tekst de zondag als rustdag kunnen worden uitgesloten.

Cultuur

Het verworpen amendement van de EVP voorzag in een formulering waarbij de lidstaten van de Europese Gemeenschap „de nodige maatregelen treffen opdat op zon- en feestdagen niet wordt gewerkt". Naast het expliciet noemen van de zondag houdt deze tekst rekening met andere feestdagen naast de nationale feestdagen. Dat zou van belang kunnen zijn in gevallen waarbij de christelijke feestdagen niet langer als nationale feestdagen worden erkend.

Dit niet aanvaarde EVP-amendement bevat ook een aantal uitzonderingsbepalingen. Een daarvan houdt rekening met „bepaalde culturele evenementen". Ir. L. van der Waal, namens SGP, GPV en RPF lid van het EP, had met name bezwaren tegen deze uitzonderingsbepaling. Toch had ook hij graag gezien dat het EVP-amendement als naast beste was aanvaard.