Digibron.nl

Raadsel 54

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 10 juli 1981
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 17 (Onbekend)

Oom Koos
Bileam - Ruth - Zedekia -Izebel - Achab - Vasthi - Esther Haman - Patmos - Johannes Salomo. No. 35 Broeders Egypte - honger - Kaleb Gomorra - Egypte woestijnmand - Ehud Jonathan. No. 37. Adam Jozef - Jerobeam - Saul - Saulus - Salomo - David - Debora Gideon - Abel - Asaf Nebucadnezar. No. 39: Jacob Hanna - Aaron - Mirjam - Ezau - Abraham - Lot - Isai Morenland - Salomo - Endor Farao - Nebucadnezar Johannes. No. 4L Absalom Job - 7 - Uz - Kaïn - Adam en Eva - Goliath'- konijnen Libanon - koeien - schaap - 4 zonen van Jacob. heren - Zeboïm - Zarfath trompetten - Tummim - mij aangezegd - worden - mens - af Abihu - gestreden. No. 36. Je mag zelf namen kiezen. No. 38. Barak - Aaron - Hur - Jethro Biieam - David - broeders Rachab - Jericho - knechten Boaz - Ruth - Jeremia - prinsen. No. 40. Laag - neen - vat schijven - mislukt - God - de mens - Jeremia - Neen - neen neen - veeherders. No. 42. Jeremia - Jojakim - Josia - Wijn - koppen of bekers - Neen Vader Jonadab - Tenten Huizen - Nebucadnezar Jonadab - vader - Heere.

(Voor kinderen van 10 jaar of ouder)

kalf B. Het is beter te wonen op de

... van een dak. C. Dan bij een ... huisvrouw. D. IJdelheid der.... E. Het is al.... F. Gij spreekt als een der....

spreekt. G. Wie veracht de .... der

kleine dingen? H. Ieder deed wat.... was in

zijn.... I. Ik heb Gods.... aan u. J. De kleine .... diede w....

verderven. K. Een Psalm, een lied op den

111. Jan Eoekman is enkele dagen naar huis geweest. Hij heeft het gewaagd bij het Icorten van de dagen. Bij donker is hij te Rotterdam aangekomen en bij donker is hij met een van de vroegste treinen weer vertrokken. Voor onderduikers, die eens bij hun ouders willen kijken is de verduistering niet kwaad. Maar zijn moeder heeft in angst gezeten alle uren dat haar jongen thuis was. Wel viermaal was de politie aan haar huis geweest, nadat er uit Duitsland bericht gekomen was, dat Jan niet van verlof teruggekeerd was. De eerste maal hadden zij het gehele huis doorzocht; een andere maal stonden in de straat soldaten met het geweer gereed tot schieten voor het geval Jan vluchten zou. Op een zondagavond stond plotseling een Duitser in de kamer, in het vermoeden dat hij Jan overvallen kon. Ook was de politie eens in het holst van de nacht gekomen. Ze vreesde dat er nu weer een inval werd gedaan. Het was goed gegaan, maar de bezorgdheid van zijn moeder had Jan de vreugde over het thuis zijn min of meer vergald. Toch was hij blij dat hij in Rotterdam geweest was. Hij had daar namelijk een vriend gesproken en die wist, vertelt hij Evert, een weg om naar Engeland te komen. ,J8 't tdch?" vraagt Evert gretig. „Hoe danP" Jan schijnt te aarzelen het te vertellen. „Het is een gekke manier," zegt hij, „een paardemiddel. Ik weet niet of jij het wel wilt; ik weet niet of ik het zelf wel wü." „Ik wU éllles als ik maar aan de overkant kan komen. Vertel opt" Evert brandt van nieuwsgierigheid. „Maar dit wil je toch niet, denk ik." „Is het dan zó gevaarlijk?" „Gevaarlijk?" Jan haalt de schouders op. „LeUjk is 't, gemeen." „Maar kerel, vréA is het dan toch?" dringt Evert aan. ,JDienst nemen bij de Duitse marine," onthult Jan. Hier wordt Evert stil van. Wèt hij verwacht had, dit niet. Duits soldaat worden, hij? De vijand helpen, veel radicaler dan degenen, die in Duitsland werken? Het stuit hem tegen de borst. Jan pleit verder. „We moeten bij de kustbewaklng zien te komen, zei m'n makker, of bij de konvooidienst. Dan vinden wij vast wel een weg om naar Engeland te ontsnappen." „Maar als we die niet vinden en zolang we hem niet vinden, vechten we voor Duitsland." „Ja," 'erkent Jan, „dat zit er onvermijdelijk aan vast." „Ik dank je stichtelijk," wimpelt Evert het plan af. FROUCK VAN DER HOONING