Digibron.nl

Ordinaire censuur" in Suriname

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 17 januari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Buitenland)

DEN HAAG/PARAMARIBO (ANP) — In Suriname hebben de nieuwe machthebbers dinsdag de binnenlandse berichtgeving op de tv naar zich toe gehaald. Het zakenkabinet van vice-president Jules Wijdenbosch erkent „redactionele versterking" naar de nieuwsdienst van de STVS te hebben gestuurd, maar weigert van censuur te spreken. Politiek Den Haag noemt de kwalificatie van de Surinamers volstrekte onzin.

Coördinator van het versterkingsteam voor het tv-nieuws wordt Borger Breeveld, de woordvoerder van legerleider Desi Bouterse. De maatregel is dinsdag door vice-president Jules Wijdenbosch genomen. „Omdat de STVS-nieuwsdienst het in verband met de Golfcrisis te druk heeft om voldoende aandacht te besteden aan het binnenlandse gebeuren", aldus een woordvoerder van vice-president Wijdenbosch.

Harry Kinsmil, directeur van het kabinet van de vice-president, verklaarde tegenover De Ware Tijd, dat een team van drie personen de nieuwsdienst van de STVS gaat versterken. Naast Breeveld worden in welingelichte Surinaamse kringen de namen genoemd van R. Wijdenbosch en Herewood.

De redactie van de STVS werkte sinds het aantreden van de regering Shankar/Arron in 1988 zonder door de overheid opgelegde regels. Vanaf de staatsgreep van 1980 is er steeds een vorm van censuur geweest bij het televisienieuws.

De redactie van De Ware Tijd heeft vernomen dat de huidige regering niet tevreden is over het binnenlandse nieuws op de televisie. Er zou niet genoeg ruimte worden gegeven aan de verrichtingen van het zakenkabinet.

De internationaal veroordeelde machtsoverneming op 24 december van het vorige jaar begon met een gewapende inval in de televisiestudio, waarbij de nieuwsuitzending werd onderbroken. Een tijdlang mocht niemand het gebouw verlaten of betreden. Later die avond las plaatsvervangend JULES WIJDENBOSCH bevelhebber Ivan Graanoogst een verklaring voor waarin werd bekendgemaakt dat het leger de macht in Suriname had overgenomen.

Aan president Ramsewak Shankar en vice-president Henck Arron, die die avond voor overleg bijeen waren, was eerder telefonisch te verstaan gegeven dat ze huiswaarts dienden te keren. De machtsoverneming, die zich zonder bloedvergieten heeft voltrokken, wordt in Suriname daarom wel de „telefooncoup" genoemd. De machtsoverneming van kerstavond 1990 was de tweede in tien jaar. Ook op 25 februari 1980 was premier Henck Arron door Bouterse en zijn mede-sergeanten naar huis gestuurd.

Legerleider Desi Bouterse was tijdens de telefooncoup formeel niet in functie. Na een drievoudige weigering van de Nederlandse justitie om Bouterse eind december met de Nederlandse pers op Schiphol te laten spreken, legde de bevelhebber rond de jaarwisseling tijdelijk zijn functie neer. In Paramaribo wist echter iedereen wie achter de machtsoverneming zat: „Bevel" Bouterse.

De nieuwe machthebbers in Suriname hechten eraan de staatsgreep een „constitutionele machtsoverneming" te noemen. De instemming van het parlement met het gedwongen aftreden van Shankar en Arron paste in dit straatje. Nog voor de jaarwisseling werden Johan Kraag als president en Jules Wijdenbosch als vice-president door het parlement geaccepteerd. Begin januari maakten zij hun interim-kabinet bekend, dat gedomineerd wordt door de aan het leger gelieerde NDP. Deze ministersploeg wordt geacht binnen 150 dagen nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

De „redactionele versterking" die de Surinaamse militairen aan de nieuwsdienst van de televisie (STVS) in dat land hebben gegeven, is door de VVD-buitenlandspecialist afgedaan als een ordinaire censuurmaatregel. Weisglas noemde de kwalificatie van de Surinamers volstrekte onzin. Hij zei overigens niet verbaasd te zijn over deze actie van de militairen. Suriname is sinds kort weer openlijk een militaire dictatuur en daarbij is het gebruikelijk dat militairen zich vroeger of later met de pers gaan bemoeien, aldus Weisglas.

Ook de buitenlandspecialisten van de coalitie waren beslist niet verbaasd over de censuurmaatregel, al zeiden zij die wel te betreuren. PvdAwoordvoerder Van Traa sprak over een extra ontwikkeling die de zaak voor Suriname extra zal bemoeilijken.

Zijn collega De Hoop Scheffer van het CDA zei dat deze ontwikkeling tot zijn spijt past in het kader waarin militairen denken. „Het past in het trieste beeld van Suriname", aldus De Hoop Scheffer, die verwacht dat Nederland daar nu verder weinig aan kan doen. Het wachten is voor alle woordvoerders op de verkiezingen, zo bleek uit hun woorden.

Inmiddels hebben de drie de ministers Van den Broek (Buitenlandse Zaken) en zijn collega Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking een notitie over de recente ontwikkelingen in Suriname en de reactie van de regering daarop gevraagd. Zij schrijven er prijs op te stellen de notitie vóór 21 januari in hun bezit te hebben, zodat zij meteen na het reces in mondeling overleg met beide bewindslieden daarover kunnnen overleggen. De drie buitenlandwoordvoerders zeiden dat de militaire censuur dan zeker aan de orde zal komen.