Digibron.nl

Paus bepleit beter marktsysteem in nieuwe encycliek

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 3 mei 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Kerkelijk Leven)

VATICAANSTAD (UPI-CIC) Paus Johannes Paulus II pleit in zijn negende encycliek voor een economisch systeem dat beter tegemoetkomt aan de fundamentele rechten en behoeften van de mens dan het kapitalisme en het communisme.

De paus vindt dat het Westen de val van de marxistische regimes in Oost-Europa niet moet beschouwen als een „eenzijdige overwinning" van het kapitalistische systeem, die „noodzakelijke veranderingen" niet meer nodig maakt, zo waarschuwt hij in de encycliek "Centesimus Annus" (Het honderdste jaar), die gisteren is gepubliceerd.

De paus erkent dat het vrijemarktsysteem op dit moment het meest doelmatige instrument lijkt voor de verdeling van de goederen. Het lijkt ook een effectief antwoord te bieden op de behoeften van de mens. Maar de paus voegt er direct aan toe dat ook het kapitalisme zijn schaduwzijden kent, zoals het gebrek aan gerechtigheid voor de arbeiders.

Met de encycliek herdenkt de paus dat het 15 mei honderd jaar geleden is dat de encycliek Rerum Novarum verscheen, de eerste sociale encycliek van de Rooms-Katholieke Kerk. Leo XIII erkende in Rerum Novarum het recht van de arbeiders op een rechtvaardig loon.