Digibron.nl

Gemeente moet creatief zijn bij O V-knelpunten

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 2 september 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

ARNHEM (ANP) — „Gemeenten moeten zelf creatiever zijn in iiet bedenken van oplossingen voor de Icnelpunten in liet openbaar vervoer, want zelfs de 20 miljard gulden subsidie ter verbetering van het openbaar vervoer waarover vrijdag overeenstemming is bereikt, zal de komende jaren ontoereikend blijken".

Dat zei minister H. Alders (Milieubeheer) zaterdag in Arnhem bij de door Milieudefensie en fietsersbond ENFB georganiseerde actie „Schoon op pad door de stad".

Milieudefensie en ENFB vinden dat de leefbaaarheid van de stad Arnhem bedreigd wordt door toename van het gemotoriseerd verkeer. Beide verenigingen strijden voor een autovrij centrum van Arnhem en organiseerden daarom een manifestatie. Aan minister Alders werd een petitie overhandigd waarin beide verenigingen pleiten voor het terugdringen van de auto, snellere doorstroming van busverkeer en invoeren van carpooling. Minister Alders pleitte voor meer fietsgebruik. Van de 77 miljard kilometer die ieder jaar met de vijf miljoen Nederlandse auto's wordt gereden, komt de helft voor rekening van het woon-werkverkeer. „Dat percentage moet omlaag", aldus Alders.

Volgens Alders zijn vroeger fouten gemaakt bij de ruimtelijke ordening. Kantoren en bedrijven zijn vaak op moeilijk bereikbare plaatsen buiten het centrum geconcentreerd. In de toekomst zal dat anders moeten.

Inventiever

Net als elders in het land zijn Arnhemse bedrijven bezig een bedrijfsvervoerplan op te stellen. Heidemij in Arnhem wil op korte termijn maatregelen nemen om het aantal kilometers in het woon-werkverkeer terug te dringen met minstens 20 procent en in het zakelijk verkeer met minstens 10 procent. De belangrijkste alternatieven blijken carpoolen en fietsen te zijn. Het plan is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van verkeer en waterstaat. Medewerkers van Heidemij kunnen tegen inlevering van 50 procent van de reiskostenvergoeding een fiets met regenpak als beloning tegemoet zien.

Wethouder R. Hartogh Heijs (D66, verkeer) deed een dringend beroep op Alders voor financiële steun voor het aanleggen van meer vrije busbanen in Arnhem. Ook is de gemeente Arnhem van plan het station te moderniseren. Alders reageerde daarop door te stellen dat gemeenten inventiever naar oplossingen moeten zoeken en het bedrijfsleven moeten benaderen om daar investeerders aan te trekken. Wethouder Hartogh Heijs liet weten dat de gemeente Arnhem wel vergevorderde plannen heeft om het centrum van Arnhem autovrij te maken en parkeergelden te verhogen.