Digibron.nl

u rijdt is bekeuring rijker

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: maandag 2 mei 1988
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8 (Jongeren)

DEN HAAG - De politie is op dit moment druk aan het controleren op de snelwegen. Daar scheurt een Audi 80 voorbij. Vlug er achteraan. Wanneer ze de Audi inhalen, wijst de kilometer tel Ier 165 km per uur aan. Sinds gisteren is dat 45 kilometer te hard. De bestuurder van de Audi zegt niets te weten van de nieuwe regels. Zijn onwetendheid kost hem zes gulden per te hard gereden kilometer: 270 gulden

Op de eerste dag van de nieuwe maximumsnelheid -1 mei- heeft de Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie in Driebergen zo'n 900 automobilisten bekeurd. Zij reden allemaal harder dan 120 km per uur. Hun smoes dat ze niet wisten van die nieuwe regels, lijkt wat doorzichtig. De laatste dagen hebben de verschillende ministeries zoals Verkeer en Waterstaat, en Justitie, een advertentiecampagne gevoerd. Ook in onze krant hebben die advertenties gestaan: „120 km per uur; de uiterste grens".

Per 1 mei 1988 is de hoogste door de wet toegestane snelheid in Nederland 120 km per uur. Volgens deze advertenties gebeurt er per 1 mei 1988 ook nog iets anders: er zal strenger en vaker gecontroleerd worden door de politie. Ook zal er strenger worden bekeurd. Per 1 mei -zo wil de advertentie ons doen geloven— bestaan er geen snelheden meer die wettelijk niet mogen, maar door de vingers worden gezien. Tot 120 km per uur mag; 121 km per uur is strafbaar.

Dan volgt een raadgeving: maar 100 km per uur is nog beter. Nu breekt m'n klomp! Waarom moet die maximumsnelheid dan zo nodig verhoogd worden tot 120 km per uur?

Aanpassing

In Nederland wordt gemiddeld te hard gereden. In ons land is de laatste jaren de situatie ontstaan waarin automobilisten die te hard reden theoretisch wel strafbaar waren, maar in de praktijk slechts beperkt de kans liepen bekeurd te worden. Nou, denk je, dan ga je toch strenger controleren en bekeuren? Mis... de regering vond dat onze wet maar aangepast moest worden aan het gedrag van de automobilisten. Als straks iedereen 140 km per uur rijdt, is de kans aanwezig dat de maximumsnelheid straks 140 km per uur wordt. Er is dan geen bekeuren meer aan, zo redeneert men. Vandaar dat we nu op de snelwegen 120 km per uur mogen rijden, behalve waar anders aangegeven. De verschillende ministeries hebben samen een brochure uitgegeven die je gratis bij het postkantoor of de bibliotheek kunt krijgen. Deze brochure waarschuwt voor te hard rijden. Dat kost te veel:
• Het kost hogere boetes. Een bekeuring van vijftig gulden heb te pakken als je ietsje harder rijdt dan 120.
• Het kost rijbewijzen. Ben je vier keer in een jaar bekeurd, dan raak je je rijbewijs voor een jaar kwijt.
• Het kost mensenlevens. Bij hoge snelheden gebeuren er sneller ongelukken. • Het kost bossen en monumenten. Bij al te hoge snelheden loopt de uitstoot van schadelijke gassen op. Daarmee vergroot een 'scheurder' het probleem van de zure regen.
• Het kost meer brandstof. Bij snelheden boven de 120 km per uur loopt het branstofverbruik van de auto snel op.

Wanneer ik deze 'kosten' overzie, dan denk ik: Was het maar bij het oude gebleven: maximumsnelheid 100 kilometer per uur. Dat is beter voor het milieu, beter voor onze bloeddruk, beter voor onze medemens. Gelukkig mag je nog 100 kilometer per uur rijden..