Digibron.nl

VNUARI 1992

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10 (Onbekend)

Per 1 januari 1992 worden medicijnen overgeheveld naar de AWBZ; vanaf die datum zitten zij dus niet lanandert er voor u niets; de medicijnen worden nu alleen ingevoerd, blijft voor u van kracht. Voor dure medicijuw apotheker per recept mag afleveren, veranderen de uitvoering van de AWBZ. Doordat de AWBZ-dekking wordt uitgebreid, gaat u 1992 7,3% van de belastbare som, tot het maximum ziekenfondspakket daalt, daalt ook de premie hiervoor. Dit betreft alleen het werknemersdeel (in 1991 2,85%; in 1992 1,2% van bruto inkomen); het werkgeversdeel blijft ten gevolge van de overheveling gelijk.

Nominale premie in de AWBZ