Digibron.nl

Onderwijs in kleine kernen moet samen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 15 oktober 1976
Auteur: onze correspondent
Pagina: 4 (Regionaal)

BORSELE — Het college van b. en w. meent dat sommige, nu nog zelfstandig functionerende onderwijseenheden, in de toekomst niet meer op zichzelf zullen kunnen blijven bestaan. Samenwerking zal een eerste eis zijn. De vorm, waarin dat zal moeten gebeuren, zal van geval tot geval moeten worden bezien. Dit is een van de uitgangspunten voor een konstruktief te voeren onderwijsbeleid, zo schrijven b. en w. in de eerste nota „Beleidsvisie op het onderwijsgebeuren".

Alhoewel de wettelijke kaders voor een nieuwe wet op het basisonderwijs nog niet bekend zijn, is het college van oordeel, de beleidsvorming niet op zijn beloop te laten en te wachten tot de wettelijke voorschriften tot in detail bekend zijn. Met de wetenschap dat het kleuter- en basisonderwijs in de toe^komst zullen sammgaan in het geïntegreerde basisonderwijs, brengt het college in deze nota de nog aanwezige mogelijkheden voor onderwijs in alle kernen naar voren. laatstgenoemde vorm van onderwijs haalbaar. Bij een eventuele stichting van een christelijke nationale basisschool, nieuwe stijl zijn omtrent de levensvatbaarheid nog twijfels. Voor Heinkenszand ziet het college een verdere uitgroei van de bestaande protestants-christeiijke, r.k. en openbare lagere scholen tot volledig geïntegreerde scholen.

Het college is van mening dat het verdwijnen van een school in een bepaalde kern zeer nadelig is voor de betreffende gemeenschap. Het betekent vaak het verdwijnen van het laatste culturele bolwerk. Van de zijde van het reformatorisch onderwijs is naar voren gebracht, dat de samenwerkingsgedachte door hen ten opzichte van het openbaar onderwijs wordt afgewezen. Als oplossing wordt gekozen voor een basisschool nieuwe stijl op Reformatorische grondslag in Borssele en 's-Gravenpolder. Deze scholen moeten gezien worden als streekscholen op basis van geheel eigen intentiteit.

In 's-Heerenhoek, Kwadendamme en Ovezande zullen volledig geïntegreerde .. » »• basisscholen voor r.k. onderwijs ontwikfSaaetlg keld worden. Voor de kernen Baarland, Oudelande, Driewegen, EUewoutsdijk, 's-Heer Abtskerke en Nisse worden verschillende mogelijkheden overwogen. B.v. in Oudelande een centrumschool, met een dependance in Baarland. Of een school in Oudelande voor alle leerlingen uit beide kernen. Dit geldt ook voor d| ^dere zoeven genoemde kernen, -'d/.^ri.

Verder wordt in de kern Borssele gedacht aan een openbare basisschool nieuwe stijl. Ook in 's-Gravenpolder is

Mogelijkheden voor samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs in de basisschool nieuwe stijl op privaatrechtelijke of publiekrechtelijke grondslag, worden in de kernen Nieuwdorp en Hoedekenskerke overwogen. In de kern Lewedorp zal het college streven naar volledig geïntegreerde basisscholen voor het p.c. en het r.k. onderwijs.