Digibron.nl

Milieugroepen tegen renovatie pvc-fabriek

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 26 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

DEN HAAG (ANP) - De Stichting Natuur en Milieu en de Zuidhollandse Milieufederatie hebben gisteren bij de afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State schorsing geëist van de vergunning die Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben verleend aan Shell-Chemie voor de renovatie en uitbreiding van de pvc-fabriek in Pernis.

Die milieuorganisaties juichen de renovatie van de fabriek toe, maar maken ernstig bezwaar tegen de uitbreiding van de produktie-capaciteit. Zij vinden dat aan produktie en gebruik van polyvinylchloride (pvc) dermate grote bezwaren voor mens en milieu kleven, dat de voorgenomen uitbreiding in strijd moet worden geacht met het principe van de duurzame ontwikkeling. Daarnaast zijn zij zeer verontwaardigd dat Shell toestemming heeft gekregen voor de bouw van de nieuwe fabriek voordat de nieuwe milieuvergunning is afgegeven.

Shell bracht daar echter tegenin dat pvc niet uit onze samenleving is weg te denken. Pvc is volgens Shell een belangrijke grondstof voor produkten die een langdurig gebruik vergen, zoals rioleringsbuizen en kunststof kozijnen, waarvan mens en natuur geen gevaar te duchten hebben. Voor de aanvang van de bouw zonder de vereiste vergunning, is volgens Shell toestemming gegeven door de provincie en de milieu-inspectie.

Verwondering

Shell sprak bovendien haar verwondering uit over het bezwaar van de milieuorganisaties tegen de nieuwe vergunning, omdat deze strengere uitstootnormen (19 ton per jaar) voorschrijft dan de oude vergunning uit 1976 (500 ton per jaar). In de huidige situatie stoot de Shell-vestiging jaarlijks 30 ton afvalstoffen uit. Schorsing van de nieuwe vergunning zou volgens Shell zodoende een verslechtering van de situatie toestaan. „Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de milieuorganisaties", aldus Shell.

Beperking

De milieuorganisaties blijven echter op het standpunt staan dat de produktie en toepassing van pvc zo veel mogelijk moet worden beperkt, vanwege risico's bij het chloortransport, het kwikhoudend afval 'dat vrijkomt bij de chloorproduktie, uitstoot van dichloorethaan en vinylchloride bij de produktie van pvc en de produktie van zoutzuur en dioxines bij de verbranding van pvc-houdend afval. Natuur en Milieu wees daarbij op de wolk van 5 tot 10 ton vinylchloride die op 11 juli uit de reactor van Shell in Pernis ontsnapte.