Digibron.nl

Manusama betreurt acties in Vaassen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 15 oktober 1976
Auteur: onze streekredactie
Pagina: 17 (Onbekend)

EPE — „De Zuid-Molukkers hadden zich bij de beslissing van de rechter neer moeten leggen; ik betreur de gebeurtenissen in Vaassen dan ook in hoge mate".

Dit zei ir. J. Manusama, president van de republiek der Zuidmolukken in ballingschap, gistermiddag tijdens een persconferentie in het gemeentehuis Epe. Ir. Manusama was naar Epe gekomen voor een gesprek met burgemeester J. H. Bergh. Na afloop van het gesprek met de eerste burger van Epe (waartoe het dorp Vaassen behoort) gaf hij tegenover de aanwezige journalisten zijn visie op de problemen.

„Ik betreur hetgeen hier is gebeurd, omdat men het over de verhuizing aanvankelijk eens was. Naar mijn mening heeft de grote politiemacht slechts provocerend gewerkt bij de ontruiming van het kamp. De omvang van de politiemacht heeft ertoe bijgedragen dat een groep welwillenden zich uit solidariteit bij de onwilligen heeft aangesloten", aldus Manusama. „Er hoeft maar één raddraaier onder te zitten, die niet wil verhuizen en die anderen opstookt. Wanneer de politie met zo'n overmacht komt, stelt men zich solidair op met die man".

Burgemeester Bergh van Epe was het met deze zienswijze niet eens. De grote politiemacht was er juist om escalatie te voorkomen. Hij meende dat die opzet ook is geslaagd. „Dat er gewonden zijn is een betreurenswaardige zaak, gelukkig zijn er geen doden te betreuren. Een politiemacht van deze omvang bleek nodig.

Ir. Manusama zegt dat deze politiemacht agressie opwekt, maar ik beweer het tegendeel", aldus de burgemeester Ir. Manusama verwachtte verder echter geen moeilijkheden. „Ik heb de indruk dat de onwillige elementen — wat hun verlangens betreft — alleen staan en geen gehoor vinden bij de grote meerderheid van de bewoners van het Zuidmolukse woonoord. Nu deze onwilligen door de politie zijn opgepakt zullen zich vermoedelijk geen moeilijkheden méér voordoen. Naar mijn mening maken deze onwilligen geen deel uit van mijn groep. Er zijn in Vaassen ook mensen die contact hebben met de Indonesische ambassade", aldus de president van de Zuidmolukkers.