Digibron.nl

Engelse regering wil olie nationaliseren

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 13 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

LONDEN — De Britse laborregering heeft maandag nationalisatieplannen bekend gemaakt om de on^inning van olie uit de Noordzee, die zo belangrijk is voor de economie van het land, te bespoedigen.

Minister van energiezaken Eri; Varley veriklaarde op een persconferentie dat de staat een aantal terreinen zal overnemen waar de enorme olieplatforms, die nodig zijn voor de winning van olie uit de Noordzee, kunnen worden gebouwd. Varley heeft niet gezegd waar deze terreinen liggen en om hoeveel terreinen het gaat. Ten minste vijf stukken land die voor dit doel worden aangekocht liggen in Schotland.

Naar men aanneemt liggen sommige van de terreinen aan de Schotse noord-westkust, dat milieu beschermers liever als beschermd gebied zouden zien aangemerkt. Het is bijna zeker dat deze mensen druk ziülen uitoefenen op de regering om gebieden in de buurt van het industriële Glasgow uit te kiezen.

Varley noemde het programma een ,zeer goed compromis" tussen de concurrerende belangen van de economen en de milieubeschermers. De toekomstige Britse welvaart hangt voor een groot deel af van het aantal vaten olie dat tegen 1980 wordt geproduceerd. Volgens de berekeningen zou het land in dit jaar 3 miljoen vaten olie per dag moeten kunnen produceren, een productie die ongeveer gelijk staat aan die van Libië.

Ctai dit productóepeil te bereiken moet Groot-Brittannië ervoor zorgen dat de boortorens op tijd gereed zijn. Door vertragingen in de productie ligt Engeland al een jaar achter op het schema, hetgeen het land ongeveer aciht miljard igtJlden .heeft gekost.