Digibron.nl

Dales wil verlaging van vut-leeftijd schrappen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 februari 1991
Auteur: onze politieke redactie
Pagina: 12 (Onbekend)

DEN HAAG - Minister Dales van binnenlandse zaleen wil nog dit jaar af van de tijdelijke verlaging van de vut-leeftijd voor ambtenaren. De bewindsvrouwe wil na april weer terug naar 61 jaar als vut-gerechtigde leeftijd. De vier ambtenarencentrales houden vast aan 60 jaar. Dit bleek gisteren bij het begin van het overleg tussen de minister en de centrales over de arbeidsvoorwaarden voor 1991. De in de tussenbalans opgenomen bezuiniging, waarvoor zevenduizend banen zullen worden geschrapt, beheerste het overleg.

Minister Dales heeft naast het verdwijnen van de tijdelijke verlaging van de vut-leeftijd van 61 naar 60 jaar nog meer voor de centrales in petto. Zij wil ook in september van dit jaar met de centrales prtaten over verdere verhoging van de vut-gerechtigde leeftijd. Daarover stond ook al het nodige in de dinsdag gepresenteerde tussenbalans. Daarnaast wil Dales dan praten over haar inmiddels al bekend geworden voorstellen over verandering van de financiering van de vut en de invaliditeitsuitkeringen aan overheidspersoneel.

De centrales willen er voorlopig niet van weten dat de vut-gerechtigde leeftijd wordt verhoogd. Zij houden ook vast aan handhaving van de tijdelijke maatregel, waardoor de vutleeftijd op 60 jaar is gesteld. Die tijdelijke maatregel is inmiddels van jaar tot jaar verlengd en de centrales willen dat voorlopig zo houden. Zij menen dat met de in de tussenbalans aangekondigde inkrimping van het overheidsapparaat met zevenduizend banen in het vooruitzicht de nu gangbare vut volledig in stand moet blijven.

Schaduw

Geen van beide partijen wilde gisteren veel informatie geven over de ruimte, die de minister in het overleg heeft geboden voor verbetering van de salarissen en van de andere arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel. De centrales eisen in totaal vijf procent, terwijl gisteren in de wandelgangen viel te beluisteren dat Dales niet verder dan 3,25 procent wil gaan. Maar het verschil tussen eis en bod stond gisteren in de schaduw van de maatregelen, waarover de tussenbalans spreekt. Overigens is de bespreking over deze maatregelen losgekoppeld van het overleg over de arbeidsvoorwaarden voor 1991.

Toch werd gisteren wel duidelijk dat de centrales geen trek hebben in eindeloos onderhandelen met de minister. Als er over twee weken geen serieus uitzicht is op een akkoord dan is een conflict tussen centrales en minister nabij. Dit liet althans voorzitter Vrins van de grootste ambtenarencentrale ACOP, die bij de FNV is aangesloten, gisteravond weten.

Voorbeeldfunctie"

Vrins maakte gisteravond ook duidelijk zich gestoord te hebben aan het feit dat het kabinet in de tussenbalans het overheidspersoneel op nogal wat gebieden, waarop gematigd en/of bezuinigd moet worden, een „voorbeeldfunctie" heeft toebedeeld. Dat geldt met name voor terugdringing van het ziekteverzuim en voor matiging van de loonstijging. Volgens Vrins hebben de centrales zich over deze voorbeeldfunctie „uitermate opgewonden".

Het is voor Vrins onaanvaardbaar dat een gelijke inkomensontwikkeling van overheidspersoneel met de marktsector, die nu eindelijk een feit zou moeten zijn, niet verder mag gaan, althans in de visie van het kabinet, dan behoud van de koopkracht. Volgens de ACOP-voorzitter hebben ambtenaren al tien jaar salaris ingeleverd, terwijl de marksector dat voorbeeld nimmer heeft gevolgd.