Digibron.nl

EG verleent Israël financiële steun

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 5 februari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6 (Golfoorlog)

BRUSSEL (ANP) — De Europese Gemeenschap zal ook Israël financiële steun gaan verlenen om de gevolgen van de Golfoorlog het hoofd te bieden. Deze steun, waarvan de omvang nog niet is vastgesteld, zal worden gecombineerd met maatregelen ten gunste van de Palestijnen, die evenzeer te lijden hebben van het conflict.

De Duitse minister van buitenlandse zaken, Hans-Dietrich Genscher, heeft gisteren in Brussel een bedrag van 150 miljoen Europese rekeneenheden (circa 350 miljoen gulden) voorgesteld. De vraag is of dit bedrag fifty-fifty tussen Israël en de Palestijnen moet worden verdeeld.

De Europese Gemeenschap heeft frontlijnstaten als Egypte en Turkije 1,5 miljard re (bijna 4,5 miljard gulden) steun toegezegd om deze landen binnen het anti-Irak-front te houden. Nederland ziet steun aan Israël vooral als een erkenning van het poHtieke belang van Israëlische terughoudendheid in de Golfoorlog, terwille van het behoud van de internationale anti-Irak-coahtie. Israëlische aanvallen op Irak zouden iertoe kunnen leiden dat Egypte en Syrië zich terugtrekken.

Verklaring

Volgens minister Van den Broek is gisteren in Brussel niet gesproken over een gemeenschappelijke verklaring waarin het sinds 17 januari bestaande uitgaansverbod voor 1,5 miljoen Palestijnen in de door Israël 'bezette' gebieden wordt afgekeurd. Naar in Brussel verluidde had met name Nederland zich in voorafgaand ambtelijk overleg tegen zo'n verklaring verzet.

Een Europese trojka -vertegenwoordigers van het huidige Luxemburgse, vroegere Italiaanse en toekomstige Nederlandse EG-voorzitterschap- zal in Brussel of Luxemburg spreken met zowel Israël als de vijf Noordafrikaanse landen Mauretanië, Marokko, Algerije, Tunesië en Libië over wat er na de Golfoorlog in het Midden-Oosten moet gebeuren.

Het is de bedoeling dat het zogenaamde "Comité Politique", het orgaan waarin de buitenlands-politieke samenwerking van de Twaalf gestalte krijgt, de volgende ministersvergadering van 19 februari een soort inventaris van standpunten voorlegt. Minister Van den Broek meende dat de indruk moet worden vermeden dat de Europese Twaalf een heel pakket initiatieven ontwikkelen —over de veiligheid in de Golf, de Palestijnse kwestie, het Arabisch-Israëlische conflict, wapenbeheersing etc- voordat is overlegd met Israël en de Arabische landen, de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. Nederland zal zijn speciale relatie met Israël gebruiken om de Israëlische gedachten te peilen.