Digibron.nl

Iets uitpluizen ligt me wel

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 25 september 1991
Auteur: W. van der Velde
Pagina: 17 (In de Regio)

STRIJEN - Het is feest op de christelijke school aan het Spui: in Strijen wordt al honderd jaar christelijk onderwijs gegeven. Een van de onderwijzers. Piet van den Broek, zag het eeuwfeest al jaren geleden aankomen. En hij bedacht dat hij er best een boek over zou willen schrijven. Toen het schoolbestuur hem dan ook vroeg over de geschiedenis van het christelijk onderwijs te gaan schrijven, stond hem niets meer in de weg.

Hij nam een duik in de geschiedenis van het ontstaan van het christelijke onderwijs een eeuw geleden in dit kerkdorp en bundelde interessante en relevante gegevens tot het boek dat nu midden in de belangstelling staat met als titel "Honderd jaar christelijk onderwijs te Strijen".

Van den Broek: „Het begin is het leukste, juist omdat de mensen zo enthousiast reageren. Kijk, je moet er een type voor wezen. Iets uitpluizen dat ligt me wel. Maar inmiddels is het plezier er wel een beetje vanaf. Want het is in feite te veel hè? Je moet de tekst een paar maal corrigereii en ook veel namen uitpuzzelen van oude foto's. Als je zo'n 70 klassefoto's hebt, dan kom je al gauw aan zo'n 2000 namen.

Bij het doorlopen van de tekst heeft Van den Broek hulp gekregen van mevrouw J. Dubbeldam. Zij mag van de schrijver niet vergeten worden omdat ze er ook veel tijd in gestoken heeft.

Van den Broek: „Het herkennen van de personen op de foto's was wel eens moeilijk. Vooral bij die van voor 1910. Ook foto's van de kleuters gaf nog wel problemen. Want hier ik me een beeld vormen van hoe het honderd jaar geleden in Strijen moet zijn geweest".

In Strijen is het christelijk onderwijs geboren uit het openbaar onderwijs. Daarom begint Van den Broek zijn verhaal met het onderwijs rond 1650. Dan krijg je -met een flinke sprong door de tijd- de schoolstrijd en de weerslag, die dit in Strijen geeft. Vervolgens vindt de oprichting van de vereniging voor christelijke onderwijs plaats en vier jaar later, in 1891, is de school met de Bijbel een feit. Overigens had Strijen niet alleen eén openbare school, maar ook een De "School met den Bijbel" in Strijen bestaat honderd jaar. piepklein joods schooltje. Deze werd in 1874 gesticht en het gebouw stond in de Boompjesstraat.

Voor het stichten van een christelijke school namen de gereformeerden het voortouw. Het gevolg hiervan was dat de christelijke school een gereformeerd karakter kreeg. De eerste drie schoolhoofden waren gereformeerd en evenals het grootste deel van het personeel. Dit was voor veel hervormden moeilijk te verteren. Daarom stuurden ook maar enkelen hun kinderen naar deze school. De meesten van hen bleven openbaar onderwijs volgen.

Later, in 1917, werd een nieuwe schoolvereniging opgericht, waarbij hervormden en gereformeerden op voet van gelijkheid samen gingen werken. Ook van hervormde zijd© ging men het belang van christelijl^ onderwijs inzien. Het gevolg hiervan was dat het aantal leerlingen flinl^ toenam.

Blikken Trommel

Het eerste schoolgebouw stond aan het eind van de Molenstraat op deplaats waar nu het huis met de naarii' "De Overkant" staat. De school kreeg de bijnaam de Blikken Trommel, vanwege de vorm en het metalen dak. In 1919 werd de school aan het Spui in gebruik genomen. In 1976 werd de school vanwege de explosieve groei van het aantal leerlingen in tweeën gesplitst. Er kwam een nieuw gebouw in een nieuwbouwwijk van Strijen dat de naam "De Weele" kreeg.

Tot nu toe hebben leerlingen tot in vier geslachten in Strijen christelijk onderwijs ontvangen: Vanwege dit honderdjarig bestaan wordt op vrijdagavond 4 oktober het door Van den Broek geschreven herdenkings-* boek overhandigd aan A. Buitendijk!,;' voorzitter van het schoolbestuur. Be?-'» langstellenden kunnen een exemplaaS aanschaffen voor 37,50 gulden. -*! Op zaterdag 12 oktober is er eeiki reünie van oud-leerlingen. Dez^-' wordt voorafgegaan door een herden«< kingsdienst om 14.00 uur in de Nef derlandse hervormde kerk.