Digibron.nl

ONDERZOEK ONTSTAAN BAAaMOEDËRKANKER

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 6 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Onbekend)

De regering zal in de begroting van het volgend jaar rekening houden met de kosten voor de voorbereiding van het onderzoek op baarmoederkanker. Dit heeft minister Vorrink (Volksgezondheid) meegedeeld op vragen van het Tweede-Kamerlid Drenth (PvdA). Hij vroeg onmiddellijk geld beschikbaar te stellen voor de zgn vroegdiagnostiek op baarmoederkanker, als het advies hiervoor van de gezondheidsraad positief uitvalt.

De minister zegt in haar antwoord dat dit advies begin juli is uitgebracht en spoedig in de openbaarheid zal komen. Het advies wordt nog bestudeerd, maar intussen is reeds bij het opstellen van de begroting rekening gehouden met uitgaven voor het voorbereiden van het onderzoek.

Met nationale maatregelen die in strijd zijn met de verplichtingen op grond van het EEG-verdrag kunnen de huidige moeilijkheden volgens minister Boersma niet worden opgelost. In het al geopende overleg met het georganiseerde agrarische bedrijfsleven heeft hij dit ook reeds gesteld. Zulke maatregelen, aldus de minister, zouden het voortbestaan van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in gevaar kunnen brengen. Voor de zo sterk op export ingestelde Nederlandse land- en tuinbouw zou dat zeer ernstige gevolgen kunnen' hebben.

De vier genoemde kamerleden hadden in hun vragen aandacht gevraagd voor verbetering van het agrarische inkomen via een BTWmaatregel, zoals door de Europese landbouwcommissaris Lardinois aan België en Frankrijk gesuggereerd. Zij vroegen de minister ook, na te gaan hoe tuinbouw en visserij meer kunnen worden tegemoetgekomen in hun energiekosten.

In hèt overleg met het georganiseerde agrarische bedrijfsleven antwoordt minister Boersma, zijn die punten naar voren gebracht. Aan alle geuite wensen zal bij het verdere kabinetsberaad aandacht worden geschonken.