Digibron.nl

Postbank maakt misbruik van machtspositie"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 13 juli 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 11 (Financiën en Economie)

AMSTERDAM (ANP) - De Postbank misbruikt haar machtspositie en handelt in strijd met contracten door per I juli een tarief van 45 cent te heffen per bijgeschreven acceptgiro terwijl dit tot dan toe gratis geschiedde.

Dit betoogden de raadslieden van de postorderbedrijven Otto en Neckermann gisteren in een kort geding voor de president van de Amsterdamse rechtbank waarin zij van NMB Postbankgroep en de Postbank afschaffing van dat tarief eisten.

Voor deze bedrijven betekent dit op jaarbasis een kostenpost van ongeveer ƒ 450.000. Jaarlijks worden bij de Postbank in totaal 2 miljoen acceptgiro's van Neckermann en Otto verwerkt. De Postbank is volgens hen niet van plan de consumenten voor die kosten te laten opdraaien, omdat de bank aan diezelfde consument andere diensten, zoals hypotheken en verzekeringen, wil slijten, aldus mr. A. Braakman.

Bovendien zijn volgens de eisende partijen de werkelijke kosten van de verwerking van de acceptgiro's nog nooit aangetoond. Andere banken hanteren, na overleg over doorberekening van de verwerkingskosten van de acceptgiro's, tarieven die variëren van 5 tot 10 cent per acceptgiro.

Volgens de Postbank is het Nederlandse betalingsverkeer te vergelijken met een zesbaans autoweg „waarop Neckermann en Otto willen blijven rijden zonder daar enige wegenbelasting voor te betalen". Op de relatie met Otto moet de Postbank ƒ 800.000 per jaar toeleggen als de formulieren gratis zouden blijven en bij Neckermann ƒ 650.000. Na de invoering van de nieuwe tarieven, zo zegt de bank, zal bij voorbeeld in het geval van Otto nog steeds een verlies geleden worden van ruim ƒ 200.000.