Digibron.nl

Clinton wil extra korten op defensie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 4 februari 1993
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1 (Voorpagina)

NEW YORK (RTR) - De Amerikaanse president, Bill Clinton, wil fors bezuinigen op defensie. De verantwoordelijke minister. Les Aspin, heeft het ministerie van defensie opdracht gegeven plannen uit te werken waardoor 14 miljard dollar (ruim 25 miljard gulden) beschikbaar komt.

De bezuiniging komt bovenop de 3 miljard dollar die ex-president George Bush al wilde besparen. De maatregelen moeten 1 oktober van kracht worden. Dat heeft de krant The New York Times vanmorgen gemeld.

Aspin droeg zijn ambtenaren op bij het uitwerken van de plannen „niet uit het oog te verliezen" dat „onze eerste taak het handhaven van een sterke, parate en effectieve strijdmacht" is. De defensiebegroting bedraagt voor dit jaar 283 miljard dollar.

De Amerikaanse bewindsman denkt vooral veel geld, ruim 8 miljard dollar, te besparen door het snoeien in de o '.rationele budgetten van de strijdmachten, aldus The New York Times. In vergelijking met de voorstellen van Bush houdt dat in: een beperking van de omvang van de strijdkrachten, minder uren voor opleiding en training en minder schepen voor de marine.

De in totaal 17 miljard dollar die wordt bespaard komt voor een deel ten goede aan economische stimuleringsprogramma's, zo lieten defensiefunctionarissen weten.