Digibron.nl

egiosnippers

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 februari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Regionaal)

bacht en Zwijndrecht komt een water- en bosgebied. Dit stellen de schrijvers van het rapport Landbouwstruktuurplan van de Zwijndrechtse Waard. Het rapport is vandaag in het Ambachtse raadhuis aangeboden. Met deze voorstellen probeert de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard het verlies aan natuurwaarden en de toenemende versnippering van het gebied tegen te gaan. ondergrondse oversteek verdient, gelet op de veiligheid van de omgeving en van het verkeer, de voorkeur. voor het restafval een grijze container van 240 liter. SPRANG-CAPELLE Sprang-Capelle gaat het bedrijventerrein in de omgeving van de Dijkstraat bouwrijp maken. Er is daar ruimte voor de vestiging van ongeveer dertien bedrijven. Met het bouwrijp maken van de grond is bijna acht ton gemoeid. De prijs van de grond (btw meegerekend) komt op 78 gulden per vierkante meter voor de bouw van een bedrijfspand en op 90 gulden per vierkante meter voor de bouw van een bedrijfspand plus woning. Bedrijven die op een gunstige plaats willen bouwen, bij voorbeeld langs een weg voor doorgaand verkeer, betalen 96 gulden per vierkante meter.