Digibron.nl

De overal geldende hoofdregel: Veiligheid gaat voor alles!

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 22 juni 1973
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15 (Onbekend)

LINKSHOUDEN EN RECHTS INHALEN. Er i.s geen bepaalde voorrangsregel, maar in de praktijk geeft verkeer op secundaire wegen voorrang aan vei'keer op hoQfdwegen. Snelverkeer heeft geen voorrang op langzaamverkeer.

België en Luxemburg

Alle verkeer van rechts, dus ook langzaamverkeer, heeft voorrang, behalve op trams, na stilstand verliest u uw voorrang. Frankrijk

In de bebouwde kom heeft alle verkeer van rechts voorrang; daarbuiten het verkeer op hoofdwegen. Snelverkeer heeft geen voorrang op langzaamverkeer. W.-Duitsland ;§@p^|^:

Alle verkeer van rechts (ook langzaamverkeer) heeft voorrang, behalve op voorrangswegen. Minimumsnelheid op autobahnen 60 km. Zwitserland

Binnen de bebouwde kom heeft alle verkeer van . rechts — ook langzaamverkeer — .voorrang. Buiten de bebouwde kom heeft het verkeer op hoofdWegen voorrang boveii verkeer op secundaire wegen. Oostenrijk

Alle verkeer — ook langzaamverkeer — van rechts heeft voorrang, uitgezonderd op voorrangswegen, die worden aangeduid met vierkant blauw bord met een wit wegnummer. Italië

Binnen de bebouwde kom heeft alle verkeer van rechts voorrang; trams hebben altijd voorrang. Buiten de bebouwde kom heeft het verkeer op de genummei'de rijkswegen voorrang. Spanje

Alle verkeer van rechts — ook langzaam verkeer — heeft voorrang, uitgezonderd op voorrangswegen. Verkeerd parkeren is zeer duur. Boete van ƒ 200 (contant) kan worden opgelegd. Engeland Zweden

Verkeer van rechts gaat voor. uitgezonderd op voorrangswegen. Rijden na gebruik van alcohol wordt zeer streng gestraft. Denemarken

Alle verkeer — ook langzaamverkeer — heeft op hoofdwegen voorrang boven het verkeer op secundaire wegen en zijstraten, Noorwegen • Alle verkeer van rechts heeft voorrang, tenzij door borden anders aangegeven. Roken is voor bestuurders van' motorvoertuigen binnen de bebouwde kom en tijdens het tanken verboden. BROMFIETS-REGELING

In BELGIë en LUXEMBURG moeten bromfietsers van de fietspaden gebruikmaken. Alleen personen varjaf 18 jaar mogen een duopassagler meevoeren. In Luxemburg mag een duo-pass.: iAiiSt';'guder zijn dan 7 jaar. .:.jf ;*S'?';