Digibron.nl

Veel reacties op eerste streekplan Flevoland

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 6 december 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 4 (Regionaal)

LELYSTAD - Geduputeerde Staten van Flevoland zijn bezig met het opstellen van het eerste streekplan voor de provincie. Op de eerste discussienota zijn ruim honderd reacties binnengekomen, die tot enkele wijzigingen hebben geleid. Met name de reservering van grond voor uitbreiding van Lelystad Airport en voor de eventuele vestiging van een afvalverbrandingsinstallatie bij Lelystad of Almere hebben reacties opgeroepen. Daarnaast zijn er veel reacties gekomen vanuit de landbouw.

In de discussienota is ruimte gereserveerd voor een flinlce uitbreiding van de luchthaven Lelystad. Dit met met het oog op de groei van Schiphol en de mogelijkheid dat een deel daarvan wordt overgeheveld naar Lelystad. Gedeputeerde Staten laten in hun antwoordnota op de binnengekomen reacties weten dat het hun erom gaat de verdere ontwikkeling van de luchthaven ruimtelijk niet onmogelijk te maken of te bemoeilijken. Dat wil nog niet zeggen dat de provincie al positief beslist over een uitbreiding van het vliegveld. Om dat duidelijk te maken zal in het ontwerp-streekplan worden toegevoegd dat wanneer er een beslissing genomen moet worden voor uitbreiding van het vliegveld voor groot luchtvaartverkeer, een herziening van het streekplan nodig zal zijn.

\anó ^Totoktdi
KBUKSTRMT 15 3882 BM PUTTEN TEL f03418; 5 147:

Voor: pasfoto's portretfoto's gezinsfoto's groepsfoto's babyfoto's trouwreportages Kortom: uw fotospecialist Het

Dat zelfde geldt voor een besluit over de vestiging van een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) in Flevoland. „Wanneer er binnen Flevoland een AVI moet komen, dan zijn daarvoor twee plaatsen het meest geschikt. Éen bij Almere en een ten noorden van Lelystad. Maar ook hiervoor geldt dat eventuele realisering niet mogelijk zal zijn zonder een herziening van het streekplan op dit gebied", aldus H. Licher van de afdeling ruimtelijke ordening bij de provincie.

Vanuit de agrarische wereld is heftig gereageerd op de onttrekking van bouwgrond ten gunste van natuur- en bosbouw. „We hebben heel wat discussies achter de rug", zegt Licher. „We nemen de reacties vanuit de landbouw zeer serieus. Zij zijn uiteindelijk de beheerders van het landschap". -Cotouri^rt'Photo

-International