Digibron.nl

Persfusies in West-Duitsland aan handen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 15 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

BONN — Het Westduitse kabinet heeft woensdag een wetsontwerp inzake fusies in het perswezen goedgekeurd. Voortaan zullen alle fusies van persondememingen met een omzet van -25 miljoen mark per jaar moeten worden aangemeld. Dit is gelijk aan een oplage van 7.000.

Tot dusyer gold, evenals bij het overige bedrijfsleven, een aanmeldJingsittiht • als de saknengesmolten bedrijven geen gezamenlijke omzt van 500 miljoen' per jaar badden. Verder zal in het vervolg bij het aanmelden van fusies een onderzoek worden ingesteld om na te gaan of en met welke oplaagcijfers vergunning voor de voorgenomen fusie wordt verleend.