Digibron.nl

Werkgevers en bonden tegen kabinetsplannen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 28 augustus 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

DEN HAAG (ANP) - De vakcentrales FNV, CNV en MHP wijzen de voorstellen van het kabinet voor het inkomensbeleid 1992 van de hand. De vakbeweging voelt zich niet aangesproken door de oproep van het kabinet om loonmatiging te betrachten, aldus een woordvoerder in een eerste reactie.

Het is een illusie te veronderstellen dat de loonstijging tot 3 procent beperkt kan blijven. De inflatie zal volgend jaar zeker 4 procent bedragen. Bovendien willen de bonden de ingrepen in wao en Ziektewet in het cao-overleg „repareren", wat ook loonruimte vergt.

Dat bij een hogere loonstijging dan 3 procent de koppeling tussen lonen en uitkeringen verdwijnt, kan de vakbeweging niet worden verweten, aldus de woordvoerder.

De drie vakcentrales wezen op een persconferentie in Den Haag de voorstellen van het kabinet in felle bewoordingen af. Vice-voorzitter K. Adelmund van de FNV stelde dat „eerst de zieken en wao'ers worden gerold en vervolgens komt men met de collectebus langs. Wij worden gekneveld bij de cao-onderhandelingen, terwijl over wao en Ziektewet niet met ons is onderhandeld". Tweede Kamer instemt met de ingrepen in wao en Ziektewet en het ongedaan maken van de koppeling, zullen de bonden in het cao-overleg in sectoren en bedrijven inzetten op reparatie van Ziektewet en wao. De ambtenaren, die volgend jaar niet meer dan 3 procent loonsverhoging hoeven te verwachten, „moeten wel in opstand komen", aldus CNV-voorzitter H. Hofstede.

Boete te hoog

De overkoepeling van de gezamenlijke werkgeversorganisaties, de RCO, vindt de boete van maximaal een jaarsalaris voor een werkgever die een van zijn werknemers de wao ziet ingaan „onaanvaardbaar". Een boete van vier maanden salaris was met name voor kleinere bedrijven met weinig personeel al „onwerkbaar", maar thans gaat het om een „ongehoorde lastenverzwaring". In de kleine nijverheid en voor winkeliers, die een wao'er ook nog moeten vervangen, zit men al direct aan de maximumboete van 5 procent van de bruto-Ioonsom, vreest de RCO.

Van een echte duurbeperking van de wao-uitkering is uiteindelijk geen sprake, signaleren de werkgeversorganisaties. Zij betreuren het dat er in feite gekozen is voor beperking van de uitkeringshoogte. De koppeling is dan wel bruto afgeschaft, maar vervangen door een netto-nettokoppeling. De netto-uitkeringen worden nog steeds bepaald door wat er in de marktsector netto wordt verdiend. De werkgeversorganisaties wijzen dit principieel van de hand.

Bovendien heeft het kabinet gekozen voor een inkomensnivellerende oplossing. De inkomensverschillen worden er kleiner op en dat is slecht voor de werkgelegenheid, zo signaleert de RCO.

Financieel

De Gehandicaptenraad stelt dat het kabinet zijn oorspronkelijke voorstel voor duurbeperking in de wao weliswaar in positieve zin heeft aangepast, maar dat er nog steeds sprake is van een puur financiële benadering. „Je hebt er geen arbeidsongeschikte minder om", aldus een woordvoerder.

Ook de protestantse ouderenbond PCOB heeft gisteren met klem geprotesteerd tegen het voornemen van het kabinet om de koppeling los te laten. „Het is bijzonder schrijnend omdat juist dit jaar de ouderen met een groot aantal lastenverzwaringen zijn geconfronteerd, zoals huurverhogingen tot 7,5 procent, het duurder worden van medicijnen en het invoeren van tal van eigen bijdragen", aldus de PCOB.