Digibron.nl

WAT VERANDERT ER VOOR PARTICULIER VERZEKERDEN

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 10 (Onbekend)

Medicijnen in de A WBZ
Per 1 januari 1992 worden medicijnen overgeheveld naar de AWBZ; vanaf die datum zitten zij dus niet langer in uw particuliere polis. Als u tot nu toe niet voor medicijnen verzekerd was, bent u het per 1/1/92 automatisch wel. Tegelijk met de overheveling naar de AWBZ wordt onder meer voor u het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS) van kracht (voor particulier verzekerden met een standaardpakketpolis is dit al sinds 1/7/^1 het geval). Dat betekent dat u voor dure medicijnen, waarvoor goedkopere en even goede alternatieven beschikbaar zijn, gaat bijbetalen. Rekeningen van geneesmiddelen waarvoor volgens het GVS geen bijbetaling geldt, zullen in ieder geval door uw verzekeraar volledig worden vergoed. De overheveling naar de AWBZ betekent verder dat medicijnen die u voor het eerst krijgt, voor maximaal twee weken worden meegegeven door uw apotheker. Chronische patiënten krijgen in het algemeen per recept voor maximaal drie maanden geneesmiddelen mee. Voor o.a. de anticonceptiepil geldt een levering voor zes maanden. In de meeste overige gevallen wordt een hoeveelheid voor maximaal één maand meegegeven. Uw verzekeraar is verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ.

Premieveranderingen
Doordat de AWBZ-dekking wordt uitgebreid, stijgt voor de standaardpakketpolis daalt met 15,5% voor per