Digibron.nl

PvdA laakt uitspraak topambtenaar Justitie

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 9 juni 1993
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8 (Binnenland/Buitenland)

DEN HAAG/DELFT (ANP) - De recente uitspraken van H. Nawijn, hoofd van de directie Vreemdelingenzaken van liet ministerie van justitie, over de aanweziglieid van 26.000 illegalen in Amsterdamse woningen hebben verontwaardiging gewekt bij PvdA-kamerlid Apostolou. Die wil van het kabinet weten of of het noemen van dit soort getallen wel „beleidsmatig verantwoord" is. Dat meldt het jongste nummer van het Nieuwsblad Migranten van het Nederlands Centrum Buitenlanders.

Volgens Apostolou is het per definitie onmogelijk dat de overheid betrouwbare cijfers kan aandragen over illegalen. Hij wil daarom weten welke beleidslijn de regering volgt bij het bekendmaken van dergelijke gegevens. Apostolou verwijst in dat verband naar de negatieve maatschappelijke effecten van dergelijke uitspraken. Voorts is Apostolou benieuwd naar de herkomst van de gegevens die de topambtenaar van Justitie presenteerde.

Op een studiedag in Delft pleitte staatssecretaris Kosto van justitie overigens, in navolging van Nawijn, voor het opschonen van het woningbestand. De bewindsman zei het ongewenst te vinden dat illegalen momenteel woningen bezetten, terwijl de overheid legale vreemdelingen geen onderdak kan bieden. Kosto vindt dat de grote

De 20-jarige inwoner van Eist is later in de nacht in zijn woning door de Arnhemse politie aangehouden en heeft inmiddels bekend. Dat heeft een woordvoerder van de Renkumse politie vanmorgen meegedeeld, t steden dat probleem voortvarend moeten aanpakken.

Hetze

Volgens de bewindsman moesten vorig jaar bij voorbeeld 4000 asielzoekers, die recht hadden op een zelfstandige woning, noodgedwongen in asielzoekerscentra blijven. Wegens het snelstijgend aantal asielzoekers heeft het kabinet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onlangs afgesproken dat binnen twaalf maanden voor 30.000 asielzoekers in 15,000 woningen een plaats wordt gezocht.

Kosto ontkende dat het „opschonen van het woningbestand" tot een hetze tegenover illegalen leidt. Wèl is het noodzakelijk illegalen te ontmoedigen naar Nederland te komen of hier te blijven. „Banen en woningen zijn er vqor Nederlanders en vreemdelingen die hier op basis van een verblijfsstatus mogen blijven", aldus de staatssecretaris.

Kosto kondigde tevens aan dat staatssecretaris Heerma van Volkshuisvesting de wetgeving over huisvesting van illegalen gaat herzien. Illegaliteit wordt dan een reden om iemand een woning te weigeren. De huidige wetgeving biedt die mogelijkheid niet, aldus Kosto.

Strenger beleid

Een gemeenteambtenaar uit Amsterdam hield Kosto voor, dat de verantwoording voor de aanwezigheid van 26.000 illegalen in Amsterdam bij het Rijk ligt en niet bij de gemeente. Als Justitie een strenger uitzettingsbeleid zou voeren, waren er volgens hem woningen genoeg voor vreemdelingen die het recht daarop. Kosto vindt echter de aanwezigheid van vreemdelingen een verantwoording van de hele maatschappij: het Rijk maar ook verenigingsleven en individuen.

Om de kwaliteit van opvang voor degenen die wèl toegelaten worden op niveau te houden, is volgens Kosto een restrictief toelatingsbeleid nodig. Het huidige beleid betekent op dit moment dat zich 60.000 vreemdelingen per jaar in Nederland vestigen. Het totaal daalt iets door teruglopende gezinshereniging, maar het aandeel van de asielzoekers stijgt fors. Hij reed terug naar zijn woonplaats. Daar stal hij een auto, waarmee hij terugreed naar Renkum. In Renkum raakte hij met de gestolen auto van de weg en ramde een lichtmast. Daarop ging hij te voet naar Wageningen, waar hij een taxi belde en opnieuw terugging naar Eist.

Getuigen van de steekpartij herkenden de dader, vraama deze rond twee uur in de nacht in zijn woning kon worden aangehouden. De Eistenaar blijkt in april in Arnhem ook een voorbijganger neergestoken te hebben. Dat slachtoffer heeft de steekpartij overleefd, aldus de politiewoordvoerder.