Digibron.nl

Leerlingen Fruytier-sg een dag per week vrij

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: zaterdag 29 juni 1991
Auteur: onze onderwijsredactie
Pagina: 2 (Onbekend)

APELDOORN — Alle leerlingen uit de klassen 1 tot en met 3 van de Jacobus Fruytierscholengemeenschap in Apeldoorn krijgen in het schooljaar 1991-1992 een dag per week vrij. Tot deze maatregel is besloten omdat de school, in afwachting van de nieuwbouw, geen oplossing heeft gevonden in de huisvestingsproblematiek. Rector dr. H. A. Hofman heeft dit meegedeeld in een brief aan de ouders van de leerlingen.

De Apeldoornse scholengemeenschap voor lbo, mavo, havo en vwo groeit komend cursusjaar van 964 naar ongeveer 1145 leerlingen. Die kunnen niet worden ondergebracht in de huidige negen locaties van de Fruytierschool. In Apeldoorn-Noord was nergens een geschikt pand te vinden. Het plaatsen van noodlokalen was voor de overheid te kostbaar, aldus Hofman.

In overleg met de onderwijsinspectie is gezocht naar een oplossing voor het nijpende probleem. „Om de lesuitval te beperken, krijgen de leerlingen op de andere dagen zeven uur les op een dag", laat Hofman weten. Per week komt dat op 28 in plaats van de gebruikelijke 30 uur.

Weliswaar komt het praktijkgedeelte van de nieuwe school aan de Anklaarseweg eind 1991 gereed, maar dit biedt volgens rector Hofman onvoldoende uitkomst voor het gebrek aan theorielokalen.

De maatregel heeft tot gevolg dat ook de lestijden moeten worden aangepast, wat automatisch inhoudt dat ook het leerlingenvervoer andere tijden krijgt.

Hele jaar

Een andere school die mogelijk in de problemen kan komen, is de scholengemeenschap Jacobus Revius in Rotterdam. Rector B. Stolk had verwacht dat de eerste palen voor de nieuwbouw in Alexanderpolder volgende week maandag geheid zouden kunnen worden. Dit is nu uitgesteld tot half augustus. „Er zal flink doorgewerkt moeten worden om per 1 augustus 1992 klaar te zijn". Het schooljaar 1992-1993 start voor de Reviusschool op 6 september 1992. Maar, zo zegt B. Stolk: „lukt het niet om op tijd klaar te zijn met de nieuwbouw, dan zetten we er een paar noodlokalen bij".