Digibron.nl

Voorstel nieuwe prijzen beneden de maat

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 10 maart 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9 (Financiën en Economie)

RIJSWIJK (Z-H) — Het bestuur van het Landbouwschap vindt het voorstel van de Europese commissie tot verhoging van de EEG-landbouwprijzen met gemiddeld drie procent beneden de maat, omdat de kostenontwikkeling daar niet mee gevolgd wordt.

Over de door de commissie voorgestelde produktieheffing op melk van 2,5 procent en over de voor de Beneluxlanden voorgestelde afbraak van monetaircompenserende bedragen met 0,4 procent wordt binnen het bestuur genuanceerd gedacht.

Tijdens een discussie in de woensdag gehouden bestuursvergadering van het schap werd dit duidelijk. Er gingen ook stemmen op voor de nationale maatregelen op bijvoorbeeld het fiscale of sociale vlak, ter aanvulling van wat men aan de prijs tekort vreest te komen.

Prof. dr. F. W. J. Kriellaars (KNBTB) zag de melkheffmg als een onlosmakelijk deel van het pakket zuivelvoorstellen. „Komt die heffing niet, dan gaan maatregelen tot herstel van het evenwicht op de zuivelmarkt, waar het schap wel achter staat, ook neet door.

Ir. D. Luteijn (KNLC) wilde die „evenwichtsvoorstellen" wel krachtig ondersteunen, maar was tegen de heffing, omdat die niets oplost.

Farce

De heer J. de Noord (CBTB) merkte op dat de heffing gericht is tegen het dreigende melkoverschot en dat iedere prijsverhoging een farce is zolang dat overschot blijft. Hij vond daarom dat het bestuur van het Landbouwschap zijn oorspronkelijke standpunt inzake die heffing onafhankelijk van de prijs zou moeten handhaven.

Voorzitter drs. P. Bukman bracht in herinnering dat het bestuur indertijd de heffing niet principieel heeft verworpen, maar onder meer wel de voorwaarde heeft gesteld dat het markt- en prijsbeleid de algemene kostenontwikkeling (niet noodzakelijkerwijs bij de melk) moet volgen. Aan die voorwaarde volDrs. J. J. Schouten niet optimistisch... doen de voorstellen der Europese commissie niet, zodat het nu wel heel moeilijk is de heffing te aanvaarden.

De heer J. L. Nysingh, voorzitter van de melkveehouderijcommissie, wilde van de heffing ook niets weten nu de prijsvoorstellen voor de melk op „min nul" uitkomen.

Beïnvloeding

Drs. J. Schouten (KNBTB) had, in het verband van de EEG-boerenorganisatie Copa, getracht de mening van leden van de Landbouwcommissie van het Europese parlement te beïnvloeden, een operatie die nogal gehinderd was door de voorzittersverkiezing in het parlement.

De landbouwcommissie, was Schoutens conclusie, gaat wel proberen een grotere prijsverhoging dan drie procent te krijgen, ook voor de zuivel. Ze wil de melkprijsverhoging vroeger hebben dan in september, zoals de Europese commissie voorstelt, maar de melkheffing moet er dan ook vervroegd komen. In de buurt van de door de Copa gevraagde 7,4 procent zal het Europese parlement echter niet komen.