Digibron.nl

Stichting „Bonisa-zending"

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3 (Binnenland)

Schoolstraat 17, 2161 HB Lisse. Tel. 02521-13291 of op rek. 336554613 van Rabobank te Lisse t.n.v. Stichting BONISA-zending. Gironr. van de Rabobank 163525. Lezingen en informatie met of zonder dia 's voor verenigingen en sctiolen kunt u aanvragen bij de tieer T. Sctiultink, Emmeloord, tel. 05270-15063, Donaustraat 5, 8303 WL Emmeloord en bij sekr. in Lisse 02521-13291.