Digibron.nl

Hartinfarct (I)

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 25 september 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Binnenland)

Dat chronische stress kan leiden tot een hartinfarct is al langer bekend. Kun je van acute stress ook een hartinfarct krijgen? Deze vraag wordt vaak met ja beantwoord. Maar klopt dit ook?

De Iraakse raketaanvallen op Israël tijdens de Golfoorlog waren voor Israëlische artsen aanleiding om dit onderwerp aan te snijden. Zij publiceerden hun conclusies onlangs in The Lancet. Het aantal hartinfarcten in de période van 17 tot 25 januari 1991 (de eerste acht dagen van de oorlog) werd vergeleken met het aantal in de week daaraan voorafgaand en met vier gelijke periodes in 1990.

De resultaten zijn opvallend. In de eerste week van de oorlog was het aantal hartinfarcten aantoonbaar groter. Van de patiënten die met hartklachten werden opgenomen bleek 50 procent een infarct te hebben, terwijl dat anders slechts 30 procent was. Opvallend is dat de resultaten eigenlijk alleen gelden voor de eerste vijf dagen van de oorlog. Daarna werden de cijfers alweer normaal. Er was dus blijkbaar sprake van een soort gewenning.

Uit gegevens van de plaatselijke ambulancedienst bleek dat in de maand januari het aantal patiënten die al voor aankomst in het ziekenhuis aan de gevolgen van een hartstilstand waren overleden, verdubbeld was ten opzichte van het jaar 1990.

De onderzoekers stellen dat vooral patiënten met een al sluimeren,d hartlijden meer risico liepen. Bij hen kan de acute stress de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Er worden ook enkele andere verklaringen geopperd. De stress van een mogelijke aanval en dan vooral de angst voor chemische of nucleaire wapens. En verder de mogelijkheid dat door de gasmaskers meer kans op een zuurstoftekort bestond bij mensen zonder reserve.

De schrijvers stellen tot slot dat hun cijfers overeenkomen met nog niet officiële gegevens uit geheel Israël die laten zien dat er tijdens de Golfoorlog sprake was van een toename van hartproblemen. Zij die hieraan zijn overleden worden de onbekende slachtoffers van de Golfoorlog genoemd.