Digibron.nl

27 en 30 april

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 11 mei 1967
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 1

Dit zijn twee data, die ons nu beide toespreken. Op de 27e april was er overal vreugde over de geboorte van een prinsje in het huis van Oranje. De Heere heeft daarin niet alleen ons vorstenhuis en met name de jonge moeder met haar man willen zegenen, maar ook ons land en volk willen gedenken, dat door vele banden al vele eeuwen lang aan het Oranjehuis is verbonden. De Heere moge in deze weg de band God, Nederland en Oranje tot in lengte van jaren bestendigen. Een prinsje, maar met smart voortgebracht, een zondig mensenkind, dat alleen door wederbarende genade en vernieuwing des harten onderdaan kan worden in het koninkrijk Gods. De Heere geve gebed voor ons vorstenhuis, ook voor dit prinsje, en schenke zijn rijke gunst. In die weg zou er nog verwachting zijn voor ons Oranjehuis en voor ons land en volk.

De 30e april mocht onze geliefde vorstin haar verjaardag vieren. De Heere moge haar met de haren nog vele jaren sparen en haar zegenen met Zijn weldadigheden.