Digibron.nl

Moskouse winkels en restaurants te koop

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 19 november 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13 (Onbekend)

MOSKOU (RTR/UPI) - De gemeente Moskou heeft gisteren een vérgaand plan onthuld om voor het eerst sinds de jaren twintig winkels en zaken te privatiseren.

Duizenden winkels, restaurants en dergelijke worden, misschien al deze week, „voor redelijke prijzen" te koop aangeboden aan hun werknemers, maar kunnen ook aangekocht worden door buitenlanders.

De burgemeester van Moskou, Gavriil Popov, heeft het besluit genomen om alle zaken in de Russische hoofdstad te verkopen. Een van Popovs economische adviseurs, Larissa Pijasjeva. verklaarde gisteren dat collectieve ondernemingen en particulieren spoedig winkels van de staat tegen martkprijzen kunnen kopen. Onroerende goederen die niet direct worden verkocht, worden bij veilingen aangeboden.

„Het heilige recht om eigendom te bezitten is de basis van een markteconomie", zei Pijasjeva. „Onze taak is, een snelle overgang te bewerkstelligen van het staatsdistributiesysteem naar een markteconomie". De verkoopprijzen worden vastgesteld als de gemeenteraad er zijn goedkeuring aan geeft. De raad zou het voornemen van Popov vandaag bespreken, maar volgens mevrouw Pijasjeva heeft de burgemeester de privatiseringsdocumenten al ondertekend, waarmee ze feitelijk al kracht van wet hebben.

De econome zei dat gemeentelijke functionarissen hopen dat de privatisering in Moskou van de grond komt voordat de prijzen worden vrijgelaten, wat volgens het plan van de Russische president, Boris Jeltsin, voor 1 januari het geval zal zijn.

Werknemers van de kleinere winkels en restaurants in Moskou hebben twee weken om hun bod op de zaken uit te brengen. Volgens Pijasjeva dient binnen drie jaar voor de zaken te worden betaald.

Met het privatiseren van de zakenen handelswereld loopt Moskou voorop bij het opzetten van een markteconomie in Rusland, In Sint-Petersburg, het vroegere Leningrad, is beperkt particulier eigendom toegestaan, maar worden staatseigendommen alleen bij veilingen verkocht.

Prijsstijging

Burgemeester Popov, zelf een liberale econoom, heeft er bij de democratisch gekozen gemeenteraadsleden in Moskou op aangedrongen radicale hervormingsmaatregelen uit te voeren om het levenspeil te verhogen en de klap op te vangen van de prijsliberalisering, die naar wordt voorspeld zal leiden tot verdubbeling van de prijzen van de eerste levensbehoeften.

Naar schatting worden zo'n 20.000 zaken in Moskou verkocht. De aanschafkosten van een winkel belopen volgens Pijasjeva ongeveer 500 roebel per vierkante meter. Het eemiddelde maandsalaris in Moskou is zo'n 400 roebel.