Digibron.nl

Olieproduktie moet worden beperkt

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 16 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

LONDEN — Op het ogenblik zou de wereldproduktie van ruwe olie wel eens drie tot vier miljoen vaten per dag groter kunnen, zijn. dan de vraag. Dit heeft een Arabische topfunktionaris die niet met name genoemd wilde wórden donderdag in Londen tegenover de pers verklaard.

De Amerikaanse regering schatte de produktie onlangs anderhalf tot twee miljoen vaten per dag groter dan de behoefte. Verscheidene olieproducerende landen hebben donderdag in Londen te verstaan gegeven dat niet op een daling van de prijzen behoeft te worden gerekend. Ze zien meer in een vermindering van de produktie. Een produktie-overschot van drie of vier miljoen vaten per dag komt overeen met meer dan tien procent van de produktie van de leleden van de OPEC (Organisatie van Olie Exporterende Landen). Er zijn op het ogenblik in Londen besprekingen tussen OPEC-landen gaande over de manier waarop moet worden voorkomen dat de prijzen gaan dalen. Saoedi-Arabië doet niet mee. Het heeft er geen bezwaar tegen dat de prijzen omlaag gaan.

Volgens de topfunotionaris proberen de overige landen een methode te vinden om hun reële inkomsten uit de export van olie op peil te houden. Hij achtte het^ niet uitgeslot end at voor een vermindering van de produktie zal worden gekozen om vraag en aanbod met ellcaar in overeenstemming te brengen. Hij bevestigde dat de mogelijkheden voor de opslag van ruwe olie vrijwel zijn uitgeput, zowel in de oroduktielanden als in de verbruikende landen. Ook de tank-schepen zitten over het algemeen vol.