Digibron.nl

Vrouwen tot priester gewijd: grote verontwaardiging

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 13 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2 (Onbekend)


Elf vrouwien, allen diakenen (lagere geestelijken) van de Amerikaanse Episcopale (Anglikaanse) kerk, zijn maandag 29 juli tijdens een kerkdienst in Philidelphia door drie bisschoppen, die zich uit hun kerkelijke functies hadden teruggetrokken, tot priester gewijd. Op het laatste moment voegde zich nog geen diocesane bisschop bij het gezelschap.
Deze gebeurtenis heeft grote verontwaardiging en tegenstand in de Episcopale kerk opgeroepen, vooral ook van de kerkelijke hiërarchie. Een en ander gaat in tegen de beslissingen van de algemene vergadering van deze kerk. Tot nu toe is er geen enkele diocesane bisschop, die sympathie voor de actie van de vrouwen heeft laten blijken.
De drie bisschoppen, die de wijding verrichtten, hadden reeds hun functies in de diocesane of algemene kerkleiding opgegeven. Het zijn Daniel Corrigan, vroeger lid van het uitvoerend comité; Robert De Witt, vroeger bisschop van Pennsylvania en Edward R. Welles, voorheen bisschop van West-Duitsland, West-Missouri en vader van een der elf diakenen. Antonio Ramos, bisschop van Costa-Rica, heeft zich even voor de plechtigheid bij hen gevoegd.