Digibron.nl

Specialisten vangen bot bij beroepsrechter

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 21 februari 1991
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Onbekend)

DEN HAAG (ANP) - De nieuwe specialistentarieven die het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) in december heeft vastgesteld, kunnen worden gehandhaafd. Voorzitter mr. J. J. R. Bakker van hef College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft gisteren de door een aantal specialisten gevraagde schorsing van de tariefbeschikkingen van het COTG geweigerd.

De specialisten (de verenigingen voor cardiologie en anesthesiologie en enkele groepen individuele artsen) hadden schorsing gevraagd in afwachting van een uitspraak van het voltallige college over het beroep dat ze tegen de besluiten van het COTG hebben ingesteld.

De nieuwe tarieven zijn een uitvloeisel van het vijfpartijenakkoord tussen de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV), drie organisaties van verzekeraars en de Nationale Ziekenhuisraad. In dat akkoord is oiider meer afgesproken dat de tarieven meer in overeenstemming worden gebracht met de tijd en inspanning die voor de diverse verrichtingen nodig zijn.

Door medisch-technische ontwikkelingen is daarin de afgelopen jaren nogal wat verandering gekomen. De operatie had tot gevolg dat de tarieven in sommige specialismen in etappes maximaal 30 procent omlaaggaan, terwijl ze in andere worden verhoogd.

De eisers in de beroepsprocedure zijn afkomstig uit de specialismen die moeten inleveren. Zij voerden onder meer aan dat het COTG wettelijk geen inkomenspolitiek mag bedrijven. Ook stelden ze dat het COTG zijn besluit heeft genomen zonder te beschikkeji over betrouwbare recente gegevens 'over hun inkomen en hun werklast.

Het voorlopig oordeel van mr. Bakker is dat het COTG géén inkomenspolitiek heeft bedreven: het in 1982 vastgestelde norminkomen en de toen vastgestelde aanvaardbare inkomensniveaus zijn namelijk niet gewijzigd. Bovendien heeft volgens de collegevoorzitter niemand beweerd dat deze inkomensniveaus als gevolg Van de lagere tarieven niet kunnen worden gehaald.

Mr. Bakker noemt het wel juist dat het standpunt.van dfe LSV en de verzekeraars over het verbroken evenwicht tussen inspanning en beloning niet berust op recent onderzoek naar de werklast van de betrokken specialisten.