Digibron.nl

Tunnel door Oostdijk in St. Philipsland

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 19 december 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 4 (Regionaal)

SINT PHILIPSLAND - Een voetgangerstunnel door de Oostdijk ter hoogte van de Schoolstraat moet woonwijk De Sluisblok gaan verbinden met de rest van de bebouwde kom van Sint Philipsland. B en W zullen dit de raad in 1992 voorstellen. De tunnel zal ongeveer 150.000 gulden gaan kosten. Dit bleek gisteravond tijdens de behandeling van de begroting uit mededelingen van burgemeester T. A. Vogel.

Aanleiding tot deze mededeling waren de vragen die de fracties van de SGP en CDA over deze zaak hadden gesteld tijdens de algemene beschouwingen. Het CDA wilde zelfs de gehele Oostdijk afgraven om een einde te maken aan de tweedeling van het dorp. Tijdens de discussie in de raad bleek dat een meerderheid van de fracties er weinig voor voelde om de markante dijk in het dorp af te graven.

Volgens burgemeester Vogel kan de tunnel worden aangelegd uit de reserves en zal de provincie een subsidie verstrekken van 10 procent van de kosten.

De raad nam tevens een motie aan, waarbij GS van Zeeland zullen worden verzocht vóór het maken van plannen voor een herindeling, eerst te bekijken of de intergemeentelijke samenwerking verbeterd kan worden. Volgens burgemeester Vogel moet daarbij zelfs worden gedacht aan het inleveren van een aantal gemeentelijke bevoegdheden aan een te vormen vierde bestuurslaag.

De raad besloot verder de reinigingsrechten met 23 procent, de haven- en kadegelden met 10 procent en de leges en onroerend-goedbelasting met 3 procent te verhogen.