Digibron.nl

Arnemuiden sluit zwembad tijdelijk na baldadigheid

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 27 augustus 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 6 (Regionaal)

ARNEMUIDEN - Hef gemeentelijke zwembad moest de laatste dagen verschillende keren worden gesloten vanwege uit de hand gelopen baldadigheid. Dit antwoordde wethouder Jac. van Belzen op verontruste vragen vanuit de raad gisteravond.

Door 'ziekte' van het badpersoneel is het niet mogelijk het zwembad altijd op de juiste momenten geopend te hebben. De ziekte van het personeel is veroorzaakt door jongelui die enkele weken geleden „zich baldadig hebben gedragen en dat niet van gevaar ontbloot was. Men is dermate bezig geweest dat het personeel er ziek van geworden is". In gesprek met ouders is hierop gewezen. Verschillende jongeren mogen niet meer in het zwembad komen.

De raad heeft verder besloten dat de boekwaarde van het Centrale Antennesysteem (CAS) in de wijk Brakenburg teruggegeven moet worden aan de woningeigenaren in de wijk. Dit met een minimum van honderd gulden. Nu Arnemuiden binnenkort bekabeld wordt, is het CAS overbodig. Bij de bouw van de woning is door de eigenaren in de wijk een afkoopsom betaald om op een CAS aangesloten te kunnen worden.

Het college had voorgesteld om een lager bedrag terug te sluizen en het restant te gebruiken voor tegenvallers bij de bouw van de brandweerkazerne en voor de vervanging van het schoolmateriaal in de gymnastiekzaal. Dit voorstel werd alleen, door de SGP gesteund. De overige fracties vonden dat het college het geld dan oneigenlijk gebruikt. Tegenvallers moeten door de gehele gemeenschap gedragen worden en niet door de inwoners van Brakenburg.