Digibron.nl

Filippijnse verzet pleegt aanslagen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: vrijdag 12 oktober 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8 (Onbekend)

MANILA - Het communistische verzet op de Filippijnen heeft deze week de strijd tegen de regeringstroepen opgevoerd, waardoor zeker 39 mensen om het leven gekomen zijn. Dat heeft het Filippijnse leger gisteren gezegd.

Generaal-majoor Cesar Nazareno zei dat het leger sinds. zondag ten minste vijf botsingen tussen soldaten en rebellen van het communistische Nieuwe Volksleger (NPA) heeft geregistreerd. Naast de 39 doden zijn daar ook 22 gewonden bij gevallen. dat het geval was geweest, zou dit artikel nooit verschenen zijn. We willen inhoudelijk niet zoveel ingaan op dit artikel, om reden dat het gewoonweg weinig inhoud heeft.

Wel zou ik enkele dingen recht willen zetten. In Norwich is slechts één Hollandse kerk, en dat is "The Netherlands Reformed Congregation" (Ger. Gem.), alle andere gemeenten bevinden zich in verschillende andere plaatsen, meestal op een afstand van ± 20 km van Norwich. Vervolgens is het mijns inziens overdreven om de groep van dhr. Hengstmenger als een kerk te beschouwen. Dat er ook kerken in omliggende dorpen ontstaan, is niet zo verwonderlijk als u weet dat de Ger. Gem. in Norwich twee keer per zondag + 1200 kerkgangers heeft, alle met een verschillende kerkelijke achtergrond en nieuw inkomende immigranten van bij voorbeeld Ned. Herv. (Ger. Bond) afkomst.

Ik wil hier niet ingaan op leerverschillen, daar u dat in uw artikel ook niet doet, maar er zou toch wel onderlinge liefde kunnen zijn ondanks dat er verschillen zijn, en mogelijk is die er meer dan de heer drs. Van der Zwaag wel vermoedt.

Ds. Spaans is meerdere malen onder het gehoor geweest in de Oud Ger. Gem. en zat dan ook in de bank met de ouderlingen. Ook ds. Veldman heeft alle andere dominees persoonlijk bezocht, welke bezoeken zeer vriendschappelijk waren. De Heere zegt ons in Zijn Woord: „Bid dan de HEERE des oogstes dat Hij arbeiders uitstote in Zijn oogst". Nu zijn er ook in plaatsen rond Norwich arbeiders in de oogst en dan is volgens drs. Van der Zwaag het naamplaatje een bezwaar. Niemand hoeft bang te zijn voor een tekort aan werk in deze oogst. Want ook al zouden ze allen dag en nacht werken, dan is er nog genoeg werk. Marius van Woerden 25 Clydestreet Norwich, Ontario Canada NOJ-IPO