Digibron.nl

lozen van afvalstoffen

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: woensdag 7 augustus 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Onbekend)

Het verlencT door c'^ r-'."}f'-T van Verkeer en W~'crsiair. vsn con ontheffing voor !ret m z—^. kzrn van bepaalde afvahtnffen r-.:'! voorbaan slechts kunnen geschieden in overeenstemming tnt-t zijn ambtgenoot van Volksgezondheid.

Dit blijkt uit een nota van wijziging op de wet verontreiniging zeewater. Deze wijziging brengt mee dat ook dit departement zich zal hebben uit te spreken over de vraag of bepaalde stoffen, in plaats van te worden verwerkt, in zee kunnen worden geloosd danwei of het in zee lozen van bepaalde afvalstoffen is te beschouwen als de aangewezen methode van afvalverwijdering.