Digibron.nl

Thomas is blank gaan denken

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: dinsdag 8 oktober 1991
Auteur: onze correspondent
Pagina: 8 (Binnenland/Buitenland)

WASHINGTON - Aan de vooravond van de stemming in de Amerikaanse Senaat over de benoeming van Clarence Thomas tot lid van het Hooggerechtshof Is een vroegere medewerkster van Thomas naar voren gekomen met beschuldigingen van „ongewenste intimiteiten".

Senator John Danforth, Thomas' sponsor, meent dat er een luchtje zit aan de timing van het publieke optreden van deze vrouw, Anita Hall. Volgens Danforth kenden de Senatoren de beschuldigingen van Anita Hall al sinds september; ze kenden ook alle verweer daartegen. Er is dus geen reden om de stemming, gepland voor vanavond, uit te stellen, zoals enkele Democratische tegenstanders van Clarence Thomas nu eisen. Danforth had daar ook makkelijk aan toe kunnen voegen dat er aan de hele procedure rondom Clarence Thomas een luchtje zit. Deze nieuwe beschuldigingen zijn slechts de zoveelste stoot onder de gordel die de tegenstanders van Thomas uitdelen.

Mijnenveld
Clarence Thomas, die, als hij gekozen wordt, de tweede zwarte zal zijn in het Hooggerechtshof, heeft veel te verduren gehad tijdens de hoorzittingen van de Senaat rondom zijn nominatie. De Democratische Senatoren in het comité dat belast was met zijn nominatie hebben een mijnenveld van vragen rondom abortus gelegd. Ze hadden gehoopt dat een verkeerd antwoord aanleiding zou geven om een grote anti-Thomasbeweging op gang te brengen, zoals indertijd tegen rechter Robert Bork. Maar de uiterst voorzichtige Thomas is daar zonder kleerscheuren doorheen gekomen.

Wortels

De hardste klappen heeft Thomas trouwens niet gekregen van de zeven blanke Democratische Senatoren, maar van andere zwarte Amerikanen. Velen van hen beweerden dat hij het contact met zijn zwarte wortels verloren had. Merkwaardig genoeg is de zwaarste kritiek een afwijzende reactie op de persoonlijke levensgeschiedenis van Clarence Thomas.

Thomas heeft inderdaad een indrukwekkend verhaal. Toen zijn vader wegliep, werd hij naar zijn grootouders gestuurd om opgevoed te worden. Zijn grootvader was een kleine zakenman die Thomas leerde -nota bene in een tijd van grove discriminatie tegen zwarten- dat harde, eerlijke arbeid de enige manier was om vooruit te komen. Zijn grootvader stuurde hem bovendien naar particuliere rooms-katholieke scholen. Het absolute hoogtepunt van de hoorzittingen voor de Senaat kwam toen Thomas met grote ontroering sprak over zijn grootvader en de nonnen die zo veel voor hem gedaan hebben.

Gezinsleven

Maar voor de zwarte elite die in de linkervleugel van de Democratische Partij zit, heeft Thomas de onvergeeflijke fout gemaakt de verkeerde conclusies te trekken. Thomas zegt in zo veel woorden dat een hecht gezinsleven en christelijk onderwijs de beste garanties zijn voor minderheden om tegen de verdrukking in te groeien. Met name verwerpt Thomas de veel omstreden praktijk van „positieve discriminatie": het beleid waardoor een bepaald percentage banen gereserveerd wordt voor minderheden en vrouwen, al voldoen ze niet aan de eisen.

Omdat „positieve discriminatie" tot de politieke hoeksteen van de zwarte Democraten hoort, hebben ze hard teruggeslagen: Thomas zou de argumenten van de boze blanken overgenomen hebben. Thomas zou zo succesvol geweest zijn juist omdat hij deze ideeën heeft. Velen zeiden glashard dat Thomas de band met zijn ras helemaal kwijt was. Er was geen verschil tussen hem en een blanke conservatieve politicus, aldus de zwarte critici.

Blanke vrouw

Deze kritiek heeft een mikpunt gevonden in de echtgenote van Thomas. Thomas is getrouwd met de 34jarige Virginia Lamp-Thomas, een blanke vrouw. Virginia Lamp is advocate en staat bekend om haar conservatieve en pro-life-standpunten. Ze hebben elkaar in 1986 ontmoet en ontdekt dat ze het volledig met elkaar eens waren over geloof en politiek.

Maar voor Barbara Reynolds, zwarte columniste in USA Today, is dit huwelijk juist een reden voor bezorgdheid. „Deze man heeft al nee tegen zwarten gezegd. Als hij zich niet blank kan verven, dan gaat hij in elk geval blank denken en met een blanke vrouw trouwen". De zwarte academicus professor Russell Adams ziet het nog duidelijker: „Zijn huwelijk met een blanke vrouw is een teken dat hij de zwarte gemeenschap verwerpt".

Met name zijn zwarte tegenstanders hebben Thomas zwaar gestraft voor zijn politieke overtuigingen. Vergeleken met de ontkenning van zijn zwart-zijn en beledigingen met betrekking tot zijn huwelijk, hem aangedaan door zwarte critici, betekenen de beschuldigingen van „ongewenste intimiteiten" een kleinigheid.