Digibron.nl

Giscard verdedigt anti-inflatieplan

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 30 september 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5 (Buitenland)

PARIJS — In de tweede helft van het komende jaar zal Frankrijk de inflatie in bedwang krijgen en de economische stabiliteit van West-Duitsland en de Verenigde Staten evenaren. President Giscard d'Estaing heeft dit woensdagavond gezegd in een toespraak voor de televisie, waarin hij er ook bij zijn landgenoten op aandrong de plannen voor inflatiebestrijding van de regering te steunen.

Giscard zei te verwachten dat de eerste resultaten van de inflatiebestrijding begin volgend jaar zichtbaar zullen worden. Frankrijk zal zich dan bij de kleine groep landen voegen die het probleem van de stijgende prijzen onder knie hebben weten te krijgen en die de leiding hebben van het herstel van de wereldeconomie, aldus de Franse president, die duidelijk op West-Duitsland en de VS doelde, waar de inflatie is teruggedrongen tot vijf a zes procent per jaar.

Het doel van het pakket van bezuinigingsmaatregelen dat premier Raymond Barre verleden week heeft bekendgemaakt is een vermindering van de inflatie in Frankrijk tot 6,5 procent in 1977. Voor het lopende jaar wordt de Waarde vermindering van het Franse geld op elf of twaalf procent geraamd. Giscard beoogde met zijn televisietoespraak kennelijk een tegenaanval op de linkse vakbonden die heftig tegen de plannen van Barre hebben geprotesteerd en voor 7 oktober een nationale staking hebben uitgeroepen.

Egoïsme

Giscard zei dat de Fransen die weigeren de plannen te steunen alleen maar aan zichzelf denken. „De slagzin van de Franse republiek kan niet vrijheid, gelijkheid en zelfzucht zijn.

lic vraag u te kiezen voor solidariteit, want dat is de enige moderne houding die Frankrijk waardig is", aldus het Franse staatshoofd.

Ingaande op de beschuldiging van links dat het plan van Barre niets doet aan de belastingongelijkheid in Frankrijk zei Giscard te moeten toegeven dat het belastingstelsel nog niet eerlijk genoeg is. Hij beloofde voor het komende jaar maatregelen tegen mazen in de wet en tegen privileges. Hij drong er bij de Fransen op aan de kritiek op het belastingstelsel niet te gebruiken als een excuus voor verwerping van de plannen voor inflatiebestrijding.