Digibron.nl

Geen extra geld voor sanering in Maassluis

Bron: Reformatorisch Dagblad
Datum: donderdag 6 december 1990
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4 (Onbekend)

MAASSLUIS (ANP) - Minister Alders van milieubeheer is niet bereid extra geld beschilcbaar te stellen voor de sanering van de woonwijk Steendijkpolder in Maassluis. De bewindsman houdt vast aan de 38 miljoen gulden die zijn voorganger Nijpels in het saneringsplan heeft vastgesteld.

Dit is volgens de Maassluise wethouder voor milieu, J. Storm, gebleken tijdens een gesprek dat hij en de Zuidhollandse milieugedeputeerde J. van der Vlist met de minister hebben gehad.

De Steendijkpolder werd in de jaren zestig opgespoten met verontreinigd slib uit de Rotterdamse haven. De grond in de wijk, waar ongeveer duizend woningen staan, is verontreinigd met zware metalen en landbouwbestrijdingsmiddelen (drins). De gemeente Maassluis en de provincie stelden onlangs gezamenlijk een nieuw saneringsplan voor de ernstig vervuilde woonwijk op, dat 52,5 miljoen gulden zal kosten. De gemeente Maassluis is bereid om naast de 10 procent die het volgens de Interimwet bodemsanering moet bijdragen nog eens zeven miljoen extra beschikbaar te stellen. De ontbrekende 7,5 miljoen zou van het ministerie moeten komen.

Het nieuwe saneringsplan werd in samenwerking met de provincie opgesteld, omdat zowel de gemeente als de bewoners van de Steendijkpolder niet tevreden waren over de door het ministerie vastgestelde variant. Deze voorziet in het afgraven van de grond in de tuinen van de ongeveer duizend woningen en het aangrenzend groen tot maximaal 70 centimeter. Volgens het nieuwe plan worden de tuinen en het zogenoemde „snippergroen" tot 1,30 meter afgegraven.

Uitkering

De minister heeft volgens Storm wel aangeboden om het bedrag dat met de sanering is gemoeid in een keer beschikbaar te stellen, als een uitkering. De gemeente en de provincie gaan nu de mogelijkheden onderzoeken om het saneringsplan zodanig aan te passen, dat het voor de beschikbare 45 miljoen gulden kan worden gerealiseerd. „Daarbij zullen we zeer kritisch bekijken of het plan dan nog milieuhygiënisch verantwoord is", aldus Storm. Binnen enkele maanden moet duidelijk zijn of de aangepaste versie van het plan haalbaar is.